Valberedning 2022

Enligt beslut vid BillerudKorsnäs årsstämma sammankallade styrelsens ordförande en valberedning för årsstämman 2022, som var utsedd av de största aktieägarna i bolaget.

Valberedningen består av:

  • Michael M.F. Kaufmann, utsedd av Frapag Beteiligungsholding AG,
  • Tomas Flodén,utsedd av AMF Försäkring & Fonder,
  • Thomas Wuolikainen, utsedd av Fjärde AP-fonden, och
  • Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur Fonder.

Se nedan för instruktionen till valberedningen inför årsstämman 2022, antagen av årsstämman.

Instruktion till valberedningen 2022