Årsstämma 2017

BillerudKorsnäs årsstämma ädge rum onsdagen den 10 maj 2017 klockan 15.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. 

Dokument till Årstämman 2017 och kallelse

Protokoll fört vid årsstämma 2017
VDs anförande årsstämma 2017
Webcast VD’s anförande
Kallelse och fullständig dokumentation till årsstämman 2017
Valberedningen för BillerudKorsnäs justerar sitt förslag avseende val av styrelse

Vid eventuella frågor rörande årsstämman, vänligen kontakta:

Beatrice Drott, Executive Assistant på 08-553 335 05