Regulatorisk
Pressmeddelande
25 apr 2017, 13:00 CET

Valberedningen för BillerudKorsnäs justerar sitt förslag avseende val av styrelse

BillerudKorsnäs meddelade i dag att Christian Saclier har informerat valberedningen i BillerudKorsnäs AB (publ) (”BillerudKorsnäs”) att han inte längre är tillgänglig för nyval till styrelsen för BillerudKorsnäs, såsom tidigare har föreslagits av valberedningen.

Valberedningen har därför beslutat att justera sitt förslag till årsstämman genom att minska antalet föreslagna styrelseledamöter från åtta till sju.

Valberedningens justerade förslag till val av styrelse i BillerudKorsnäs är således omval av Andrea Gisle Joosen, Bengt Hammar, Mikael Hellberg, Lennart Holm, Michael M.F. Kaufmann och Kristina Schauman till styrelseledamöter, samt val av Victoria Van Camp till ny styrelseledamot. Valberedningen föreslår vidare att Lennart Holm omväljs till styrelsens ordförande och att Michael M.F. Kaufmann omväljs till styrelsens vice ordförande.

BillerudKorsnäs årsstämma äger rum den 10 maj 2017. Valberedningen i BillerudKorsnäs består av Michael M.F. Kaufmann, utsedd av Frapag Beteiligungsholding AG, Tomas Risbecker, utsedd av AMF Försäkring & Fonder, Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder och Pia Axelsson, utsedd av Fjärde AP-fonden.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Mattsson, General Counsel +46 (0)8 553 335 16