Hållbar Ledare: Johan Wallin

Att vara en Hållbar ledare på Billerud handlar om att ta hand om våra medarbetare och frigöra deras fulla potential, att sätta säkerheten först, att leda förändring och prestation och kommunicera effektivt. Ett hållbart ledarskap är en viktig pusselbit för att vi ska uppnå vår strategi och nå vår mission.


I denna intervju är temat; ” Jag engagerar och frigör potential - Jag lovar att skapa ett positivt och inspirerande arbetsklimat genom att utveckla en kultur som är rik på återkoppling och där vi uppmuntrar varandra till att utvecklas både professionellt och personligt”.

Johan Wallin är en av våra förebilder inom hållbart ledarskap. Han arbetar som Director Business Support i Solna och har många år bakom sig som ledare i olika konstellationer. När Johan första gången fick möjligheten och erbjudandet om att bli chef tyckte han att det lät spännande. ”Det blev en naturlig utveckling som har givit mig en extra dimension i arbetet, säger Johan.”

Vad innebär ”Jag engagerar och frigör potential” för dig i din vardag?

– Att skapa engagemang är för mig en förutsättning för att lyckas. Min egen organisation är i mångt och mycket en projektorganisation där resultatet oftast är beroende av fleras insatser både inom teamet och tvärfunktionellt. Där handlar det om att skapa engagemang både hos den enskilde individen och i projektteamen. Det är väldigt viktig att vara tydlig med förväntansbilden, både för den enskilde och organisationen som helhet. Jag tror på frihet under ansvar och att man utvecklas genom att få pröva sina egna vingar i en kontext med tydliga förväntningar och målbild. Den ledarfilosofin hos mig är ett viktigt verktyg i att just skapa engagemang och frigöra potentialen.

Vad innebär det att vara en hållbar ledare för dig?

– Att vara en hållbar ledare innebär väldigt många olika saker för mig, ett viktigt grundområde är att skapa ett starkt förtroende, både i mitt team och i min omgivning. Jag är övertygad om att ett starkt förtroende är grunden till att skapa ett hållbart arbetsklimat, allt från förändringsledning, kommunikation, till engagemang och en säker arbetsmiljö. Ett sätt att skapa förtroende är att vara ett gott föredöme, visa vägen och vara tydlig i sitt ledarskap gällande förväntningar och arbetsområden för teamen.

Att vara chef är ett stort ansvar. Vad tycker du kan kännas utmanande i den rollen?

– Det finns många utmaningar, att vara chef och ledare är inte bara en titel utan en roll som man ständigt måste fokusera på att utveckla. Exempelvis är min organisation en geografisk utspridd organisation och att leda på distans tillför en dimension i ledarskapet. Det naturliga mötet finns inte riktigt på samma sätt. Digitala möten funkar alldeles utmärkt men ersätter inte det fysiska mötet fullt ut och hur jag säkrar ett närvarande ledarskap, tillräckligt med återkoppling och att arbeta säkert på distans är något jag fokuserar mycket på.

Vad gör du för att hämta energi?

– Att hämta energi är en förutsättning för mig och min roll och för att kunna prestera som ledare. Jag har små barn och min familj ger mig naturlig energi varje dag. Sedan är det viktigt för mig att ha intressen vid sidan av arbetet för att skingra tankarna och hämta ny energi, i mitt fall handlar det mycket om musik och sport.

Vad är det bästa/roligast med att vara chef och ledare?

– Det bästa för mig är att se andra utvecklas både som personer och i sina roller och att jag är en del i den utvecklingen som ledare, det är lite som att skapa ett vinnande lag. Det tycker jag är fantastiskt givande.

Vad är viktigast för dig i ditt ledarskap?

– Säkerheten är alltid viktigast. Som ledare tycker jag också det är viktigt att se resultat i det vi gör som organisation på ett säkert och hållbart sätt. Jag är övertygad om att vi alla drivs av att vara med och bidra i att föra företaget framåt mot våra mål och när vi konkret levererar, oavsett vilken roll vi har på företaget, så skapar det ett personligt engagemang i sig. En central del är också att tydliggöra vad vi vill uppnå, identifiera gap, och coacha hur vi ska ta oss dit som ett motiverat team på ett hållbart sätt.

Vad gör dig stolt över att arbeta på Billerud?

– Jag är stolt över att arbeta på ett företag med en hållbar vision och det gör mig också stolt att arbeta på ett företag med ett bra arbetsklimat där jag upplever att vi alla arbetar för att helheten skall bli bra.

Se även

Lisa Li

Som hållbar ledare måste man vara bra på att hitta teamets styrkor och kunna erbjuda en plattform där alla kan utnyttja sin fulla kompetens.

Linnea Danielsson

Jag anser att begreppet "hållbart ledarskap” är brett och omfattar många viktiga perspektiv på ledarskap.

Risto Hovi

"Jag ser det som mitt ansvar att vårda talanger, hjälpa dem att växa och vara tillgänglig för dem."