Hållbar ledare: Lisa Li

Vi har hållbara ledare i hela världen! Möt Lisa, chef för verksamheten i Shenzhen, Kina

Vad tycker du kännetecknar en hållbar ledare?

Som hållbar ledare måste man vara bra på att hitta teamets styrkor och kunna erbjuda en plattform där alla kan utnyttja sin fulla kompetens. Ledarna själva måste också fortsätta att lära sig hur man är en bra ledare och vara förebilder för att påverka och inspirera gruppmedlemmarna.

Vad gör jag för att vara en hållbar ledare på Billerud?

  1. Bygg upp ömsesidigt förtroende och respekt och gör teamet mer ansvarstagande, harmoniskt och kreativt.
  2. Ha god kommunikation med teamet, ge positiv feedback och var redo att ge stöd och råd när det behövs.
  3. Frigör potentialen och uppmuntra samarbete i teamet.
  4. Sätt upp mätbara mål och realistiska planer, och arbeta för god balans mellan arbete och privatliv.

Se även: