Hållbar ledare: Mikael Öijerholm

Möt en annan av våra hållbara ledare, Mikael Öijerholm, som arbetar som sektionschef inom Electrical & Automation i Skärblacka. Vi intervjuade honom om hållbart ledarskap och vad det betyder för honom.

Vilken är din största styrka som ledare?

Jag tror att det är att jag verkligen bryr mig om varje anställd, hans eller hennes framgång och hela teamets framgång. Men jag vet också att vad framgång är kan variera kraftigt mellan olika människor och situationer. Jag försöker arbeta utan prestige och inser att mitt mål som ledare är att hjälpa teamet att lyckas, det är inte deras uppgift att hjälpa mig att lyckas.

 

Vad tycker du kännetecknar en hållbar ledare?

Någon som alltid sätter sina anställda i första rummet, på kort och lång sikt. Det är en person som klarar balansen mellan att driva på prestationer, pressa och coacha anställda att överträffa sig själva och växa i kompetens utan att kompromissa med säkerheten eller välbefinnandet för sig själv eller de anställda.   

 

Vad gör du för att vara en hållbar ledare på Billerud?

När det gäller mitt team försöker jag träffa varje person på tu man hand och regelbundet i en situation där de kan sätta agendan och driva diskussionen. Där de kan förvänta sig min odelade uppmärksamhet och att deras problem eller utmaningar, stora som små, tas på allvar. Det är också ett utmärkt sätt att stödja deras prestationer, inte genom att ta sig an deras problem, utan genom att stödja, driva och coacha personerna när de hanterar dem.