Hållbar ledare: Risto Hovi

Möt en annan av våra hållbara ledare, Risto Hovi, som är Managing Director i Finland. Vi intervjuade honom om hållbart ledarskap och vad det betyder för honom.

Vad tycker du kännetecknar en hållbar ledare?

 – En hållbar ledare sätter alltid säkerheten i första rummet och prioriterar arbetet med att utveckla säkerhetskulturen, både i ord och handling.

 – Du måste identifiera och utveckla talangfulla personer, ha som mål att anställa personer som är smartare och mer kompetenta än du själv. Var öppen, ödmjuk och uppriktig i din kommunikation. Om du vill åstadkomma förändring ska du inte höja dig själv över andra, utan möta människor på deras nivå. Utmaningen är att du måste vara äkta i din kommunikation. Det kan vara svårt i början, eftersom du delvis föds med den förmågan och medvetet blir bättre och bättre på det.

Vad gör du för att vara en hållbar ledare på Billerud?

 –Jag ser det som mitt ansvar att vårda talanger, hjälpa dem att växa och vara tillgänglig för dem. Jag säger ofta till mig själv att ”en ledare är den viktigaste resursen som de personer som rapporterar till honom/henne har”, och att jag måste vara en mentor och en möjliggörare för dem. Det hjälper förstås att ha över 30 års erfarenhet, med framgångar och misslyckanden som jag har lärt mig av. Allt detta har gjort mig till den person jag är i dag.

 – Att ha en positiv attityd och kunna skapa en positiv atmosfär bidrar till att främja förändringar och hjälper i princip till med allt.

 – En annan viktig faktor är resiliens, alltså förmågan att anpassa sig, acceptera och trivas i en miljö som förändras i snabb takt. Jag har tur som har en ledningsgrupp där alla medlemmar har en hög resiliensprofil (vi har alla testats). Den är så hög att vi som ledningsgrupp måste vara försiktiga så att vi inte genomför förändringar för snabbt – inte alla i fabriken klara många stora förändringar under kort tid.

 – Lek med ord. Vår ledningsgrupp använder det finska ordet ”Hinku”, som inte har någon synonym på engelska eller svenska (inte vad jag vet i alla fall). Betydelsen beskrivs bäst som ”passion med en fast riktning”. Vi säger: ”hinku olla paras”, som betyder ”vi har en passion och en bestämd inriktning för att bli bäst på området”. Det fina med det finska språket är att man kan lägga in en massa betydelser i några få ord.

Se även: