Hållbar ledare: Linnea Danielsson

Möt en av våra förebilder inom hållbart ledarskap: Linnea Danielsson, Vice President Procurement och tidigare Manager Strategic Purchasing Production & IMS

 

Vad tycker du kännetecknar en hållbar ledare?

Jag anser att begreppet "hållbart ledarskap” är brett och omfattar många viktiga perspektiv på ledarskap. För det första bryr sig en hållbar ledare verkligen om och är intresserad av människor. Jag tror att det är en nyckelfaktor för att kunna förstå och frigöra potentialen hos varje anställd, och för att se till att de mår bra och har en bra balans mellan arbete och privatliv. För det andra anser jag att kommunikation är en mycket viktig del av hållbart ledarskap, eftersom tydlig och omfattande kommunikation är nyckeln till en sund organisation.

Vad gör du för att vara en hållbar ledare på Billerud?

Jag är ganska ny i min roll som ledare och det har varit ett mycket intressant år när jag har lärt mig mycket, både i den utbildning som Billerud har tillhandahållit och "hands-on" i min grupp. Jag försöker vara så närvarande och tillgänglig för min grupp som möjligt och jag försöker att inte fördröja eller försena någons arbete. I praktiken innebär det att jag försöker att ha täta ”check-ins” med mina anställda, antingen enskilt eller i grupp. Min uppgift som ledare är inte att vara expert på allt som mina anställda gör, men jag försöker vara tillräckligt uppdaterad för att vara en bra diskussionspartner och unna stödja dem när det behövs. Att ha tät kontakt hjälper mig också ofta att driva på prestationerna, att se till att vi har rätt fokus och ett högt engagemang och att jag kan reagera snabbt om det behövs. Sist men inte minst har jag ett fantastiskt team som gör mitt liv som ledare till en ”walk in the park” och som ger mig så mycket energi.

Se även: