Hållbar Ledare: Agneta Funke

Att vara en Hållbar ledare på Billerud handlar om att ta hand om våra medarbetare och frigöra deras fulla potential, att sätta säkerheten först, att leda förändring och prestation och kommunicera effektivt. Ett hållbart ledarskap är en viktig pusselbit för att vi ska uppnå vår strategi och nå vår mission.  


För att få veta vad Hållbart ledarskap innebär i praktiken för några av våra ledare får du, under hösten, träffa fem av våra ledare som nämns som förebilder för hållbart ledarskap i den senaste medarbetarundersökningen. 

I den här intervjun är ämnet "Hållbar ledare – jag kommunicerar effektivt".

Agneta Funke, senior director i Skärblacka är en av våra förebilder inom hållbart ledarskap. Hon började som trainee i Frövi 1996 och har sedan dess jobbat i olika roller och inom flera olika avdelningar och två bruk inom Billerud. Hennes roll idag innebär att hon är chef över Sulfatfabriken i Skärblacka. Det första jobbet som ledare inom koncernen fick hon 1999. ”Jag tror det kom sig naturligt, jag tycker om att driva förbättringar och vara med och påverka och leda personer framåt, säger Agneta”.

Vad innebär ”Jag kommunicerar effektivt” för dig i din vardag?

– För mig innebär det att försöka vara så tydlig som möjligt när jag ger information eller är i diskussion med någon. Det handlar om att både muntligt och skriftligt göra det på ett tydligt sätt, finns det till exempel möjlighet att förklara bakgrund till beslut kan det vara lättare att ta till sig budskapet och förstå för den som lyssnar. Sen kanske det inte alltid finns bakomliggande information eller orsaker men då får man vara tydlig med det också. När man ger skriftlig information är det bra att skriva kort och tydligt, inte för komplicerat. Genom årens lopp har jag lärt mig att skriftliga meddelanden ibland kan vara ett förrädiskt sätt att kommunicera om man inte verkligen lagt ner tid på hur man formulerar sig, det är lätt att det missförstås. Det är bättre med personlig kontakt om det är något som är lite mer komplicerat.

Vad innebär det för dig att vara en hållbar ledare?

– Det är att sträva att ge förutsättningar för ett hållbart arbetssätt för både mig själv och mina medarbetare.

Att vara chef innebär ett stort ansvar. Vad tycker du är utmanande i din roll?

– En utmaning är att ha medarbetare i både dagtid och skiftarbete eftersom det är så olika arbetstider. I coronatider måste jag säga att det har varit väldigt utmanande eftersom vi setts i ännu mindre grad än tidigare. Jag tycker också det kan vara en utmaning att leda med många olika roller och individer i teamet som har olika förväntningar och önskemål. När det gäller kommunikation är det svårt för varje individ tolkar budskap på sitt sätt och beroende på vad denne har med sig för erfarenheter. Det som kan vara tydligt för en person kan vara väldigt otydligt för en annan.

Vad gör du för att återhämta dig och få ny energi?

– Det jag får mest energi av är att umgås med familj och vänner samt att träna och att vistas ute i naturen. Jag är trädgårdsintresserad men har en Golden Retriever-valp som vill gräva upp alla växter som vi planterat, så det intresset får ligga på is ett tag.

Vad är det bästa/roligast med att vara chef och ledare?

– Det bästa med att vara chef och ledare är när jag ser andra växa, utvecklas och ta ansvar. Jag tycker också att det är otroligt inspirerande när något flyter på bra inom min avdelning, till exempel en process som fungerar, där alla hjälps åt och där alla roller kuggar i varandra.

Vad är det viktigaste för dig i ditt ledarskap?

– För mig är det viktigt att vara lyhörd. Att lyssna och försöka förstå medarbetarnas situation. Jag kan inte uppfylla allas önskningar men det är viktigt att lyssna och samtidigt vara tydlig även om det inte alltid är helt lätt.

Vad gör dig stolt över att arbeta på Billerud?

– Det gör mig stolt att vi tillverkar hållbara produkter, långsiktigt hållbara produkter och att vi kan ersätta plast. Jag känner mig också stolt över att vi har en sund värdegrund.

Se även

Johan Wallin

”Jag tror på frihet under ansvar och att man utvecklas genom att få pröva sina egna vingar i en kontext med tydliga förväntningar och målbild”

Åse Buvik

För mig handlar det om att skapa förutsättningar för medarbetarna att nå högt uppsatta mål samtidigt som de mår bra och trivs med sitt arbete.

Johan Bågling

"Det viktigaste för mig är att mina medarbetare känner ett förtroende för mig som ledare, utan det så betyder mitt ledarskap ingenting".