Hållbar Ledare: Åse Buvik

En av våra förebilder inom hållbart ledarskap är Åse Buvik som är Senior Manager Strategic Sourcing Maintenance på inköp.


Åse arbetar koncernövergripande och är chef över en grupp  strategiska inköpare. Hon har arbetat som ledare sedan 2002 efter att hon fick möjlighet att gå ett ett-årigt chefsprogram hos sin dåvarande arbetsgivare. ”Jag lockades först av chefskapet och att utvecklas som person på olika plan, det har sedan övergått till att få medarbetare att utvecklas, säger Åse.”

Vad innebär ”Jag leder förändring & prestation” för dig i din vardag?

– Jag är baserad i Gävle och leder mitt team på distans då mina medarbetare sitter utspridda på bruken. Jag skulle säga att förändring och prestation uppnås genom coachning och tät dialog. När jag började på Billerud för två år sedan kunde jag åka ut på bruken och träffa mina medarbetare, stämma av hur det gick med deras aktiviteter och mål. Nu efter ett och ett halvt år med distansarbete har det blivit viktigt med täta avstämningar via Teams där vi pratar om varje individs aktiviteter och utmaningar och där jag försöker coacha dem till att hitta lösningar. Jag har upptäckt att det är mest effektivt att ha en stående tid varannan vecka med varje medarbetare, de långsiktiga frågorna kan ofta vänta till den bokade tiden medan snabba frågor kan avhandlas spontant vid behov på daglig basis. Vi har också korta veckomöten och månadsmöten med hela gruppen då vi har möjlighet att sätta upp planer och genomföra gemensamma förändringsarbeten.

Vad innebär det att vara en hållbar ledare för dig?

– Det innebär för mig att skapa förutsättningar för medarbetarna att nå högt uppsatta mål samtidigt som de mår bra och trivs med sitt arbete.

Att vara chef är ett stort ansvar. Vad tycker du kan kännas utmanande i den rollen?

– Det har absolut blivit en utmaning att hinna med eget arbete kombinerat med alla Teams-möten som har blivit en vardag i dessa tider. Kalendern är ofta full av Teams möten varje dag och till det kommer eget arbete och förberedelser som är svårt att hinna med.

Vad gör du för att hämta energi?

– Jag bor på landet nära naturen och har börjat odla grönsaker för att bli mer självförsörjande i denna tid av oro som har varit. Utöver den träning som kommer med grävandet i trädgårdslandet så åker jag på gruppträningspass på gymmet – då mår kroppen bra och jag får verkligen koppla bort allt och rensa huvudet.

Vad är det bästa/roligast med att vara chef och ledare?

– Det är att tillsammans med teamet uppnå våra mål och att vi har roligt på vägen. Det bästa som finns är när vi kan ha roligt och skratta lite på mötena också, det får inte bara vara allvar. 

Vad är viktigast för dig i ditt ledarskap?

– Jag tycker det viktigaste är att vara del av en organisation som hela tiden utvecklas, att vi tar steg framåt i vår utveckling, utmanar dagens arbetssätt och hela tiden tänker ”ständiga förbättringar”.

Vad gör dig stolt över att arbeta på Billerud?

– Det som gör mig stolt är att det verkligen känns som att vi vill göra skillnad på riktigt. Att vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid.

Se även

Johan Bågling

"Det viktigaste för mig är att mina medarbetare känner ett förtroende för mig som ledare, utan det så betyder mitt ledarskap ingenting".

Inger Heinke

"För mig handlar det om att göra det möjligt för ett mycket väl fungerande team att genomföra en tydlig strategi med meningsfullt värde "

Johan Wallin

”Jag tror på frihet under ansvar och att man utvecklas genom att få pröva sina egna vingar i en kontext med tydliga förväntningar och målbild”