Packaging Development Services - Påsar

På Billerud Packaging Development Center vid Karlsborgs bruk mäts bland annat styrkan hos bärkassar och socker- och mjölförpackningar, och här utvecklas Billerud FibreForm®s förpackningslösningar. Med hjälp av unik utrustning kan vi undersöka förpackningens alla egenskaper genom att simulera dess färd genom komplexa logistikkedjor fram till butikshyllan, och också föreslå förbättringar.

Fallprovning, kompressionsprovning och provning av bärkassar

Fallprovning visar hur en förpackning klarar ett fall. Vid kompressionsprovning utsätts förpackningen för kraftigt tryck för att simulera krävande transport- och lagringshantering. Vi provar förpackningsförseglingar i fråga om styrka, hållbarhet och snabbhet vid förslutning.

Perceptionsstudier

På Pack Lab genomförs också perceptionsstudier och provning av tryckbarheten för olika papperskvaliteter och förpackningar. Labbet erbjuder stöd och råd under hela värdekedjan – labbet har verkligen spelat en central roll för utvecklingen av vårt kunnande.

Termoformningstjänster

Billerud använder sin Multivac-linje vid prototypkörning för att prova formning, fyllning och försegling vid industriell produktion. Bland fördelarna räknas möjlighet till materialvalidering, förpackningsprovning och bulkprovtagning under industriella betingelser. Formning och försegling online kan provas, och den färdiga förpackningen kan bedömas.

Provning av barriäregenskaper

Många material är känsliga för fukt och vattenånga i den omgivande luften. I vårt barriärlabb mäts förpackningarnas barriäregenskaper. Samtidigt som barriäregenskaperna hos olika materialkombinationer utvärderas testas täthet mot syre, vattenånga och fetter.

EPD/Certifikat

Läs mer om våra material och lösningar

Kunskapsdelning

Låt dig inspireras, lär dig mer, och ligg alltid i framkant genom våra Smarter Packaging-seminarier och vår expertkunskap inom olika typer av förpackningsmaterial, trender, innovationer och hållbarhet.

Förpackningsoptimering

Öka din konkurrensfördel genom att utnyttja vår ingenjörskunskap och låt oss utvärdera, förbättra och optimera dina nuvarande förpackningslösningar.

Förpackningsinnovation

Få nya märkesfrämjande förpackningslösningar genom våra kunskapsdrivna innovationer och vår strukturella förpackningsdesign, som kan ersätta en mängd befintliga lösningar.

inspiration

Förpackningarnas viktiga roll

Innovativa förpackningar inte bara skyddar maten de innehåller, utan kan dessutom bidra till att skydda miljön och minska matavfallet.

Inget bör vara för evigt* inte heller förpackningar

* utom kärlek. Fyra miljarder ton avfall produceras i världen varje år och plastpartiklar finns i alla våra hav. Hur kommer det att påverka...