• Fritid i skogen

En källa till välmående

Att vistas i skogen påverkar vår hälsa positivt – det är sedan länge känt att skogen gör oss mer mentalt avslappnade och får oss att må bättre fysiskt. Men har all skog den inverkan på oss?

 
Skogen är en bra plats för rekreation, motion och återhämtning. Men vet man egentligen vad som kännetecknar en attraktiv skog som får människor att må bra?

Den forskning som bedrivs syftar till att öka kunskapen om hur skogen kan främjas som en plats för rekreation, friluftsliv och naturturism. Skogsstyrelsen har låtit genomföra en studie som visar att vi föredrar en viss typ av skog.

Några av de lockande särdragen är stora, höga och gamla träd. De ska inte stå för tätt och får gärna vara placerade vid en sjö. Vi trivs med en varierad topografi med möjlighet till utsikt och en lugn och tyst miljö.

Studien visar också att de visuella intrycken är en viktig del av upplevelsen av att vistas i skogen. Om skogen inte upplevs som inbjudande till sin struktur och sammansättning blir rekreationsvärdet lågt. Människan mår bra av att vistas i en inbjudande skog, vår hälsa och vårt sociala välbefinnande påverkas positivt.
Marcus Eldh, grundare av upplevelseföretaget WildSweden, jobbar med naturturism i svenska skogar. Han är inte förvånad över resultatet i Skogsstyrelsens studie, men betonar att välbefinnandet också beror på att skogen är människans naturliga habitat.
– Vi är i grunden naturnära varelser, men i dag lever de flesta i städer. Sedan miljoner år tillbaka har människan levt och verkat i skog och mark, bara i några sekler har vi trängt ihop oss i de rätt konstlade miljöer som utgör våra hem i dag, säger Marcus.

Vild och vacker natur är högt efterfrågat enligt Marcus.
– Svensk naturturism är oerhört populär och här finns möjlighet att se älg, björn och bäver på nära håll. Skogen är en arena för friluftsliv och kraften i naturturism ska inte underskattas. I mina ögon är vår storslagna natur det mest värdefulla Sverige har att erbjuda.

 

Läs mer

Fritid i skogen

Den magiska vårvintern

Under några få veckor förenas vinter och vår i skön samklang i fjällen. Kylan på nätterna ger kall, hård snö samtidigt som vårsolen värmer.
Fritid i skogen

Slöjda med skogens material

Att skapa föremål, prydnader och redskap med material från skogen är något som människan har ägnat sig åt i alla tider. Intresset för slöjd och...
Fritid i skogen

En källa till välmående

Att vistas i skogen påverkar vår hälsa positivt – det är sedan länge känt att skogen gör oss mer mentalt avslappnade och får oss att må...