• Fritid i skogen

Konsten att skapa med en motorsåg

Av alla som skulpterar med motorsåg använder 99 procent carvingsvärd, putsduk och slip. Inte Hans Gustafsson. Han åstadkommer smått omöjliga skulpturer med en helt vanlig motorsåg.

Hans gör träskulpturer på fritiden och ställer ut hemma i ladan och på konsthallar.


Han börjar alltid med huvudet för att proportionerna ska bli riktiga. Huvudet bestämmer storleken på resten av kroppen. Grovt till en början och sedan timme efter timme med detaljerna. Minsta millimeter gör skillnad.

– Det är en utmaning att få skulpterade träfåglar att se lätta ut när stocken vägen 500 kilo, säger han.

Att skapa skulpturer av trästockar med hjälp av motorsåg har blivit en allt vanligare konstform. De vackra träskulpturerna finns överallt, i lekparker, trädgårdar och på konsthallar. Motorsågsskulptören Hans Gustafsson växte upp i de uppländska skogarna utanför Östhammar. Motorsågen har alltid varit en förlängd arm, i arbetet och på fritiden.

– Under mina år som manuellhuggare på Korsnäs började jag såga till små träskulpturer av stubbarna i skogen, som små signaturer som jag lämnade efter mig. Jag kände att jag hade lika lätt för skulptering som jag hade för att måla naturtavlor. Träskulpturerna blev som tredimensionella målningar, förklarar Hans.


I dag skapar Hans träskulpturer på fritiden och ställer ut hemma i ladan och på konsthallar. Helst avbildar han fåglar, allra helst havsörn. Han tävlar i motorsågsskulptering med en vanlig motorsåg när konkurrenterna använder carvingsvärd, putsduk och slip. Utmaningarna driver honom, att hitta motiv och idéer som nästan känns omöjliga att skulptera och sedan se vad en vanlig motorsåg kan åstadkomma. Det krävs noggrann planering och millimeterprecision.

– När man låser ett ögonblick, till exempel en fiskgjuse som dyker, så finns det en referens från verkligheten. Man kan se direkt om skulpturen inte stämmer överens med den bilden. Fem till sex millimeter kan göra hela skillnaden. Att svärdet ligger i rätt riktning med fibrerna och att hitta rätt vinklar och varvtal är avgörande för att få en fin yta.

Hans har alltid sökt sig till skogen för dofterna, djuren och naturupplevelsen.

– Att arbeta med trä är som att arbeta i en tidsmaskin. Får jag en stam som är 300 år gammal kastas jag tillbaka flera hundra år i tiden. Det är fascinerande när man tänker så. Träet är så levande och skogen är världens bästa arbetsplats.

Virkets egenskaper

Björk: Ett segt virke som lämpar sig extra bra för skulptering av fåglar och vingar. Vingarna blir nästan rörliga tack vare träets seghet.

Ek: Ett massivt och starkt trä som ger skulpturer som klarar av väta och vind utomhus.

Al: Ett väldigt mjukt träslag som ger känslan av att såga i ett smörpaket.

Asp: Ett ljust virke som nästan ger helt vita skulpturer som är fina inomhus.

Läs mer

Fritid i skogen

Tävling med såg och yxa

Att hugga och såga i timmer har utvecklats till en professionell sport. I Sverige växer intresset snabbt för den fysiskt krävande tävlingsgrenen.
Fritid i skogen

Att mata eller inte mata?

Talgbollar, fröer och nötter – vi människor älskar att mata småfåglar, men frågan är hur fåglarna påverkas? Fågelexperten Caroline Isaksson ger...
Fritid i skogen

Sugen på svamp?

Intresset för svampplockning har växt de senaste åren – hemmajobb, hemestrar och ett ökat intresse för naturen bidrar till att allt fler har tid...