• Möt en skogsägare

”Jag ansvarar för ett uthålligt skogsbruk”

Anne Ågrens skog har varit i familjens ägo i nästan ett sekel. Certifieringen av skogen hjälper till att tillvarata alla skogens värden till nästkommande generationer.

Berätta om din skog!
– Den ligger i norra Uppland i Tierps kommun, mer specifikt mellan Florarna naturreservat, som är ett stort myr- och skogsområde, och Österlövsta kyrka. Den ursprungliga skogsfastigheten har varit i familjens ägo i ungefär hundra år och vi köpte till ytterligare ett par skogsfastigheter under 2000-talet.

Vad betyder skogen för dig?
– När min man levde så var han väldigt aktiv i skogsbruket, han skötte allt och tyckte mycket om det. Efter att han gick bort så tecknade jag ett samarbetsavtal med Billerud, det var ett självklart val för mig. Min svärmor bor på gården, men det är jag som äger skogen nu och jag försöker åka dit ett par gånger i månaden.

Hur mycket arbete gör du själv?
– Nej, det är inte mycket. Jag har kontakt med Billerud några gånger per år och vi följer skogsbruksplanen. De planterar, röjer och gallrar i skogen som är på totalt 175 hektar. För mig är skogen en skön och vacker plats att vara på. Jag går långa promenader med min hund, en polsk stövare som egentligen är specialiserad på vildsvin. Hon är gammal nu så hon jagar inte längre, men det finns mycket vilt i den här skogen, mängder av vildsvin och dessutom älg och rådjur.

Vad är dina framtida planer för skogen?
– Under våren kommer jag att plantera ett skifte och senare under året kommer jag att röja ett till och dessutom göra en slutavverkning som har varit planerad under några år – vi följer skogsbruksplanen. Vi har varit noga med att utföra röjning och gallring inom rätt tidsintervall för att få ett effektivt skogsbruk. Jag har certifierat skogen vilket innebär god naturvård och lönsam virkesproduktion. Jag ansvarar för ett uthålligt skogsbruk, jag vill bidra till en hållbar framtid och att skogen kan vara ett ställe att vistas i även för framtida generationer.

Anne Ågren

Bor: Uppsala

Yrke: Jobbar på bank.

Intressen: Att vara med mina barn och barnbarn, jag har en aktiv fritid och tycker om att resa, simma och fotboll. Jag gillar att vistas utomhus, gärna i skogen med min hund.

Typ av skog: Skogsareal på 175 hektar med 56 procent tall, 36 procent gran och 5 procent löv.

 

 

 

Läs mer

Möt en skogsägare

”Skogen är hjärtat i verksamheten"

Anna Hane äger och driver den mångfacetterade verksamheten på Resta gård. Här finns en besöksbondgård, en småskalig produktion av råvaror till...
Möt en skogsägare

"Jag bidrar till ett starkt virkesförråd ”

Sonia Strömbäck bor sedan länge i Sollentuna men längtar ofta hem till föräldragården, naturen och skogsinnehavet i Vånafjärden utanför Kalix.
Möt en skogsägare

”Min skog är en plats för rekreation”

Mikael Jansson kombinerar sitt stora intresse för maskiner med sin kärlek till skog och mark. Som självverksam skogsägare och ägare till ett...