• Möt en skogsägare

Skogen är källan till ett gott liv

Skogen är en central del av Örjan Bergströms vardag, en plats för både rekreation och arbete. Med tiden har det ständigt växande skogsinnehavet blivit hans primära sysselsättning.

Örjan Bergström, skogsägare.

Hur blev du skogsägare?
Som barn i en akademisk familj blev sommarjobbet hos en skogsbonde en välkommen kontrast. Jag gillade det fysiska arbetet och fascinerades av maskinerna. Pappa och jag började leta efter en egen gård att sköta om och förvärvade en 42 hektar stor fastighet mellan Fagersta och Avesta.

Berätta om ditt skogsinnehav!
Den ursprungliga fastigheten finns kvar men innehavet har växt genom åren. I dag äger jag tre fastigheter om totalt cirka 900 hektar, i huvudsak klassisk blandskog med tall, gran och björk. En fastighet ligger söder om Avesta, en utanför Norberg och en mellan Söderbärke och Smedjebacken.

Hur sköter du om din skog?
Jag är självverksam inom röjning, som jag ser det skapar jag framtidens skog med röjsågen. Ibland ska det också förröjas innan Billerud gallrar eller föryngringsavverkar. Jag har nyligen förvärvat en fastighet där jag ligger lite efter med röjning och siktar på att röja cirka 40 hektar per år de närmaste åren. På våren planterar jag själv. Jag är certifierad och vi följer den skogsbruksplan som upprättats för hela mitt innehav – jag har ett nära samarbete med virkesköparna på Billerud.

Vad betyder skogen för dig?
Jag brukar förklara det med det japanska begreppet Ikigai. Skogen är mitt Ikigai. I skogsbruket sammanfaller för mig begreppets fyra delar; passion, ekonomisk förtjänst, en syssla jag är bra på och något världen behöver. Skogen är så viktig för mig att den nu har blivit mitt jobb.

Hur ser du på skogsbruket framöver?
Målet är att öka mångfalden i skogen och stärka dess motståndskraft i en klimatförändrad framtid. Varje träd som planteras är en hållbar, koldioxidsabsorberande kraft. Tänk vilka häftiga produkter vi kan skapa av trä i dag, inte minst som ersättning till plast. Skogsbruk har funnits länge, men är på många sätt en framtidsbransch.

Örjan Bergström

Yrke:Skogsbrukare
Intressen: Böcker som får mig att skratta, dykning, längdskidåkning och Frankrike.
Bor: Sandviken
Skog: Cirka 900 ha blandskog i södra Svealand.

Läs mer

Möt en skogsägare

Skogen är källan till ett gott liv

Skogen är en central del av Örjan Bergströms vardag, en plats för både rekreation och arbete. Med tiden har det ständigt växande skogsinnehavet...
Möt en skogsägare

"Vi har små bestånd i olika åldrar"

Göran Rahm förvaltar arvet som småskogsbonde efter tidigare generationer. Samtidigt bryter han gärna ny mark genom att testa olika metoder och...
Möt en skogsägare

”Skogen är hjärtat i verksamheten"

Anna Hane äger och driver den mångfacetterade verksamheten på Resta gård. Här finns en besöksbondgård, en småskalig produktion av råvaror till...