Nyhet
30 maj 2022, 11:40 CET

Aktivt skogsbruk en klimathjälte visar ny rapport

De senaste 30 åren har skogsbruket och produkter från skogen bidragit med en ökad klimatnytta på 46 procent. Nu fastställs den svenska skogens klimatnytta i ytterligare en rapport.

Klimatnyttan av ett aktivt skogsbruk har bidragit starkt till att Sveriges totala klimatutsläpp har minskat. Skogsnäringen skapar årligen en klimatnytta som är dubbelt så stor som hela landets utsläpp. Det framkommer av Skogsindustriernas nya rapport: Svensk skogsnärings klimateffekt 1990–2020.

Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna, kommenterar rapporten.
– Det är rätt fantastiska siffror. Under de senaste 30 åren har skogsnäringens klimatnytta varit stor samtidigt som förutsättningarna för en rik biologisk mångfald i den svenska skogen har blivit bättre. Skogsnäringen har mycket att bidra med i den gröna omställningen och det hoppas jag ska beaktas i det lagstiftningsarbete som pågår i Bryssel.

Flera faktorer samverkar

Det är framför allt två faktorer som ligger bakom de positiva siffrorna. Ett stadigt ökande kollager i skogen på grund av växande skog är en faktor. Den andra är att produkter av träråvara i allt högre grad ersätter fossila material som plast, den så kallade substitutionseffekten, samt att inlagringen av kol ökar när trä används för husbyggande. Förutom dessa två faktorer bidrar även användningen av skogens restprodukter till bioenergi. Ökningen av bioenergi är huvudanledningen till att Sveriges totala klimatutsläpp minskat med 35 procent sedan 1990.
– Rapporten visar skogsbaserade produkter behövs för att rädda klimatet. Nära hälften av klimatnyttan uppstår efter att träden avverkats och blivit virke, genom att fiberbaserade produkter och bioenergi används istället för betong, plast och olja. Skogens fossilfria produkter bidrar till att olja och kol kan lämnas kvar under jord istället för att bli fossila utsläpp till atmosfären, säger Viveka Beckeman.

Beräkningarna är baserade på Sveriges officiella rapporter till Förenta Nationernas klimatkonvention (UNFCCC) samt Sveriges officiella statistik. Antaganden har gjorts med avseende på hur mycket utsläpp från fossil energi och cement som undvikits tack vare träbaserade produkter. Dessa antaganden är försiktiga och har hållits konstanta för hela tidsperioden 1990–2020.

Källa: Skogsindustrierna

 

Läs rapporten Svensk skogsnärings klimateffekt 1990–2020 och om hur Hela trädet tas tillvara 

 

Läs mer

Nyhet
7 jun 2023

Extra förmåner med samarbetsavtal

Billerud tydliggör nu formerna för sina samarbetsavtal för att göra det lättare för skogsägare att välja rätt avtal.
Nyhet
16 maj 2023

Skogen i Skolan 50 år

”Skogen i Skolan” har som uppdrag att sprida kunskap om skogen, dess möjligheter och värden till Sveriges alla skolelever. I år fyller föreningen...
Nyhet
25 apr 2023

Försäljning av leveransvirke

Planerar du att avverka själv och sedan sälja virket längs bilväg som leveransvirke? I så fall ska du planera noga och kontakta din virkesköpare...