• Fritid i skogen

Hittaut i skogen

Svenska Orienteringsförbundet lockar till aktivitet med konceptet Hittaut. En spännande folkrörelse som får fler att leta sig ut i skogarna.

Orientering är en stor skandinavisk sport med flertalet svenska världsledande stjärnor. Trots det är sporten inte så synlig, kanske för att både tävlande och motionärer oftast befinner sig långt inne i skogen ...?

För att underlätta för fler att prova orientering, lanserades den mer ”folkliga” orienteringsformen Hittaut 2008. Precis som vid traditionell orientering går Hittaut på att hitta vägen med hjälp av noggrant ritade kartor som beskriver terräng, framkomlighet och topografi. Men istället för klassiska orienteringskontroller letar man efter så kallade checkpoints i form av exempelvis stolpar, som är utplacerade i både stadsmiljö och skog.

Jessica Söllvander är projektledare för Hittaut i orienteringsklubben Rodhen i Östhammars kommun.
– Checkpointsen är placerade i olika svårighetsgrad. En grön, lite lättare checkpoint kan du hitta vid en stig eller ett hus medan en svart, något svårare nivå, sitter längre från väg och bebyggelse i mer svårtillgänglig terräng, förklarar Jessica.

Hittaut arbetar också för folkhälsa och integration. Flera Hittaut- arrangörer erbjuder olika utmaningar för att uppmuntra till mer aktiva arbetsplatser och skolor. Andra fokuserar på att nå specifika grupper, exempelvis personer med funktionsnedsättningar eller nyanlända.Tanken är att vem som helst kan ta med sig en karta – de finns både i digital form och i pappersformat – och ge sig ut på jakt efter checkpoints. Under lekfulla former kan man leta till fots, med cykel, rullstol eller barnvagn, Hittaut funkar för alla. Checkpointsen är möjliga att hitta dygnet runt under säsongen som sträcker sig under årets varmare månader. Digital teknik står i fokus, man registrerar enkelt checkpointsen i Hittaut-appen och man kan, om man vill också mäta sig mot andra deltagares statistik.

Med hjälp av Hittaut får fler lära sig att orientera och se sig om i ny terräng.
– Hittaut ger dig hjälpmedel för att lyckas. Kartorna är likadana som vid traditionell orien- tering, men Hittaut-appens GPS-markör kan underlätta letandet. Varmt välkomna ut i skogen, hälsar Jessica.

Orientera mera

Hittaut startades av en lokal orienteringsklubb i Jönköping 2008. I dag samordnas och ägs Hittaut av Svenska Orienteringsförbundet men drivs och arrangeras av ett 90-tal ideella föreningar runt om i Sverige. Intresset för Hittaut har växt för varje år och konceptet lockar numera tiotusentals deltagare på drygt 90 svenska orter. Hittaut är i dag ett av Sveriges största friskvårdsprojekt och syftar utöver att väcka intresse för orientering också till att främja motion och rörelse.

 

Läs mer här

Läs mer

Skogsskötsel

Har du koll på rågångarna?

För den som införskaffat en ny skogsfastighet är en inventering av rågångarna ett bra sätt att lära känna sin skog och få en överblick över...
Skogsskötsel

Vägen till en lyckad virkesaffär

Att genomföra en virkesaffär är ofta ett stort beslut man ställs inför som skogsägare. En större gallring eller föryngringsavverkning...
Skogsskötsel

Planera inför avverkning

När kontraktet om en gallring eller föryngringsavverkning är upprättat så börjar traktplaneringen. En god planering innehåller många moment –...