Nyhet
6 feb 2023, 15:25 CET

Skogsbruksplanen hjälper dig planera

En uppdaterad skogsbruksplan ger en tydlig översikt över innehav, tillväxt, behov av skötsel och möjligheter till skörd. Skogsbruksplanen är basen för ett effektivt och hållbart skogsbruk.

Skogsbruksplanen används som kunskapsunderlag för planering av åtgärder och ger rikligt med information som underlättar inventering och annat fältarbete. Den ger till exempel förslag på vilka planteringar som bör följas upp eller vilket område som behöver röjas. En aktuell skogsbruksplan ger en komplett översikt av skogsinnehavet och säkerställer att man har information för att bruka skogen hållbart och långsiktigt.

Underlättar dialogen med din virkesköpare

Tobias Persson, verksamhetsutvecklare på Billerud i Gävle, menar att en uppdaterad skogsbruksplan är ett av de viktigaste verktygen en skogsägare har för egen planering.
─ Det är inte ovanligt att skogsägare säger sig ha all information i sitt eget huvud, vilket ibland kan stämma, men en skogsbruksplan är oavsett det också ett viktigt stöd vid kontakt och diskussion med virkesköpare.

Även när man behöver fastställa värdet på fastigheten efterfrågas en nyligen framställd eller uppdaterad skogsbruksplan.
– Det kan vara inför dialog med långivare, vid försäkringsfrågor eller inför ett generationsskifte, säger Tobias. Planen fungerar lite som en bankbok som talar om vilket värde skogen har.

Ajourhåller automatiskt

Under vintern är det läge att se över sin skogsbruksplan och planera inför kommande fältsäsong. Om det saknas skogsbruksplan är det bra att beställa en. Vid framtagandet av en ny plan utgår man från skogliga grunddata från lantmäteriets laserscanning vilket utgör basen för beståndsindelning. Bestånden delas in utifrån bland annat ålder, trädslag, bonitet, åtgärdsbehov samt naturvärden.
─ Vi hjälper till med framtagandet av ny plan i fält. Från databearbetning till planläggning i fält. Naturligtvis tas även hänsyn till skogsägarens egen kunskap om skogen och egna önskemål om hur fastigheten ska brukas.

Som avtalskund till Billerud utgår förmånliga priser för upprättandet av en skogsbruksplan och även service med uppdateringar för alla de utförda åtgärder som Billerud utför.

Underlag för certifiering

I dag är alla skogsbruksplaner digitala och därmed enkla att uppdatera. Planperioden brukar löpa på 10 år men med noga ajourhållning och ibland kontrollmätningar i fält kan planen räcka längre än så. Skogsbruksplanen är ett bra underlag för avverkning, skogsvård och värdering och den blir också alltmer relevant för frågor rörande ett hållbart skogsbruk, menar Tobias.
─ Vi går mot en utveckling där fler och fler parametrar ingår i skogsbruksplanen, exempelvis aspekter som rör klimatförändringar, kolinlagring, framtida naturvärden och biologisk mångfald eller förslag på skötselmodell. Men redan i dag är den ett fantastiskt bra hjälpmedel, och den som är intresserad av att certifiera sin skog måste dessutom ha en skogsbruksplan, säger Tobias.

Äger du skog och vill veta vilken status din nuvarande skogsbruksplan har, eller behöver du upprätta en ny skogsbruksplan? Tveka då inte att kontakta din lokala virkesköpare på Billerud, hälsar Tobias.

 

Läs mer

Nyhet
22 mar 2023

Satsning på skogsbränsle

Grot står för ”grenar och toppar”. Om förutsättningarna är rätt går det att ta ut grot ur skogen och låta den flisas och användas som biobränsle...
Nyhet
22 mar 2023

Se till skogen efter vintern

När vintern börjar ebba ut är det tid att se över i vilket skick skogen är och om något behöver åtgärdas i den.
Nyhet
14 feb 2023

Tallen på väg tillbaka

Trenden har vänt – andelen tall ökar för första gången på många år och utvecklingen går äntligen åt rätt håll.