Bergvik Skog Öst

Billerud förvaltar bolaget Bergvik Skog Östs markinnehav på ca 360 000 ha med skog i framförallt Uppland, Gästrikland, Hälsingland, Dalarna och Härjedalen.

Mer information finns att läsa på hemsidan https://bergvikskogost.se/

En karta över markinnehavet och frivilligt avsatt skog finns på https://www.skogsindustrierna.se/hallbarhet/vardekedjan/hallbart-skogsbruk/frivilligt-avsatt-skog/karta/

I dokumentet nedan redovisas en sammanställning över naturvård och ekologiska landskapsplanering på Bergvik Skog Öst.