• Skogsskötsel

Har du koll på rågångarna?

För den som införskaffat en ny skogsfastighet är en inventering av rågångarna ett bra sätt att lära känna sin skog och få en överblick över fastigheten.

Ett gränsröse markerar en fastighetsgräns. Foto Michael Larsson.

Att veta var fastighetsgränserna går är nödvändigt av flera skäl, menar Michael Larsson, virkesköpare på Billerud.

– Vid alla skogliga åtgärder är det viktigt att man håller sig inom sin fastighet och inte exempelvis råkar avverka eller röja grannens träd. När det blir dags för ägarbyte eller generationsskifte, underlättas även det av att fastighetens gränser är tydligt markerade.

Att hitta gränsmarkeringarna är dock inte alltid lätt. I dag märks gränser ut med ett stålrör men i skogen finns vanligtvis även gamla tiders gränsmarkeringar kvar och de gäller fortfarande. Michael rekommenderar att man börjar i hörnet av fastigheten, där finns ofta en markering. En GPS eller karta och kompass är bra hjälpmedel för att kunna följa och staka ut en rak gräns.

– Leta efter stenar, stenrösen och så kallade visarstenar. En visarsten är en flat sten som står upp, rest på högkant och den pekar ut riktningen på gränsen. Gränsen kan även vara markerad med ett röse med en spetsig sten i mitten. En större gräns, till exempel en sockengräns markerades förr med fem stenar som sticker upp ur ett röse. Andra gränsmarkörer kan vara gärdsgårdar, stängsel och gammal taggtråd.

Den fysiska markeringen gäller

Det kan vara svårt att hitta gränsen mellan två fastigheter, eftersom gamla markeringar kan ha gått sönder eller försvunnit. Då underlättar det om man är två i skogen som hjälps åt att leta.

– Ta med dig någon som har erfarenhet av att markera ut rågångar, till exempel en virkesköpare eller skoglig planeringsspecialist. Vi på Billerud hjälper gärna till och vi kan även föra en dialog med grannen om det skulle behövas, säger Michael.

Om kartan och de fysiska gränsmarkeringarna inte överensstämmer är det alltid den fysiska gränsmarkeringen som gäller i juridisk mening. Kartor, både digitala och fysiska, kan ibland vara ungefärliga i sin markering.

– Om man är osäker på var gränsen går är det bästa att först kontakta sin granne och se till att man är överens om fastighetsgränsen. I de fall det inte är möjligt kan man uppdra Lantmäteriet göra en inmätning. En gränsmarkering får aldrig flyttas, även om man tycker att den inte stämmer.

När man väl har hittat gränslinjerna lönar det sig att underhålla dem genom röjning eller stamkvistning så att rågången hålls väl synlig. Rågångskäppar, målade stenar eller träd är andra hjälpmedel. Vid en avverkning kan rågången tydliggöras genom att naturvärdesträd och kulturstubbar sparas där.

Så hittar du dina rågångar

  • Börja i ett hörn av fastigheten vid en känd avgränsning. Ta hjälp av GPS eller karta och kompass för att följa gränsen.
  • Leta efter gränsmarkeringar som järnrör, stenar, stängseltråd, gärdsgårdar eller stamkvistade träd.
  • Ta hjälp av någon som är van att märka ut rågångar.

Läs mer

Skogsskötsel

Aktiv skogsägare på distans

Ungefär en av fyra skogsägare bor inte på sin fastighet. Med dagens teknik och en bra kontaktperson är det fullt möjligt att sköta skogen...
Skogsskötsel

Säker röjning

Skogsarbete innebär alltid en viss risk men med rätt kunskap, medveten inställning och bra utrustning kan man undvika tillbud och olyckor.
Skogsskötsel

Certifiering skapar hållbara skogar

År 1997 certifierades det första skogsföretaget i Sverige. Sedan dess har allt fler skogsägare anslutit sig. Detta har ökat mångfalden i skogarna...