• Möt en skogsägare

”Skogen är hjärtat i verksamheten”

Anna Hane äger och driver den mångfacetterade verksamheten på Resta gård. Här finns en besöksbondgård, en småskalig produktion av råvaror till försäljning i gårdsbutiken och ett litet, värmande skogsbruk.

 

Vilken verksamhet har Resta gård?
I huvudsak bedriver vi ett klassiskt lantbruk med djurhållning, jordbruk och skogsbruk. Här samsas ungefär 100 nötdjur, 100 grisar och 100 får och lamm med hästar, höns och ankor. Vi har ett gårdsmejeri och ett charkuteri där vi förädlar våra egna råvaror och säljer till gårdens besökare. På markerna har vi även ett 30-tal uthyrda bostäder. Det är mycket jobb, men väldigt roligt.

Hur länge har du varit skogsägare?
Sedan 2007 när vi köpte gården och dess omkringliggande skog. Det första vi gjorde var att avverka 70 hektar av skogen, för att frigöra och skapa betesmarker till djuren. Nyligen köpte vi mer mark och utökade gården med 1 050 hektar. Nu äger vi cirka 500 hektar blandskog i olika åldrar.

På vilket sätt hänger skogen ihop med gårdsbruket?
När vi tog över drevs gården med direktverkande el. Vi förstod ganska snart att vi behövde bli energimässigt självförsörjande för att gå runt ekonomiskt. Delar av den skog vi avverkar går direkt till en egen flispanna. Vi eldar flis och massaved som blir till värme och varmvatten till gårdens alla lokaler och bostäder. Så skogsbruket värmer oss och utgör på så sätt hjärtat i hela verksamheten.

Hur tar ni hand om skogen?
Skogen som följde med i gårdsköpet var eftersatt och det fanns ett stort behov av gallring. De senaste två åren har vi gallrat noggrant och nu är vi äntligen ikapp. Jag är mån om att bruka skogen på bästa sätt och med skogsbruksplanen som utgångspunkt genomför vi några åtgärder varje år, i nära samarbete med Billerud.

Vad betyder skogen för dig?
Först och främst är den vår viktigaste värmekälla. Men jag är också stolt över att vara skogsägare. Som barnbarn till sex generationer skogsvaktare i familjen Hane känner jag att jag för det skogliga arvet vidare.

Anna Hane

Yrke: Entreprenör
Intressen: Ridning, ponnymamma.
Bor: Örsundsbro utanför Uppsala.
Skog: 500 hektar blandskog i olika ålder. Fina björkdungar, övervägande barrskog

Läs mer

Möt en skogsägare

”Skogen är hjärtat i verksamheten"

Anna Hane äger och driver den mångfacetterade verksamheten på Resta gård. Här finns en besöksbondgård, en småskalig produktion av råvaror till...
Möt en skogsägare

"Jag bidrar till ett starkt virkesförråd ”

Sonia Strömbäck bor sedan länge i Sollentuna men längtar ofta hem till föräldragården, naturen och skogsinnehavet i Vånafjärden utanför Kalix.
Möt en skogsägare

”Min skog är en plats för rekreation”

Mikael Jansson kombinerar sitt stora intresse för maskiner med sin kärlek till skog och mark. Som självverksam skogsägare och ägare till ett...