• Möt en skogsägare

"Vi har små bestånd i olika åldrar"

Göran Rahm förvaltar arvet som småskogsbonde efter tidigare generationer. Samtidigt bryter han gärna ny mark genom att testa olika metoder och verktyg.

Göran Rahm, skogsägare.

Hur blev du skogsägare?
Jag växte upp på en bondgård i Kilafors och började tidigt att köra häst i skogen. Vi levde som skogsbönderna ofta gjorde i Hälsingland, med ett litet blandbestånd, några djur och en bit åkermark. Som ung flyttade jag till Köping för att arbeta, men när jag träffade min fru Kajsa flyttade vi hem. Vi köpte hennes föräldragård 1972 och det är den skogen jag brukar än i dag.

Vilken typ av skog finns på fastigheten?
Vi har valt att dela upp fastigheten i små bestånd. På mina 180 hektar växer blandskog i olika ålder – i huvudsak gran, tall och björk. Björken är ett särskilt vackert trädslag och jag har anlagt en egen björkpark.

Hur sköter du om din skog?
Jag har en skogsbruksplan som jag följer och för större åtgärder samt avverkning anlitar jag Billerud. Men på hösten gallrar jag med min skogsmaskin och prövar gärna olika metoder och verktyg för röjning. Den första röjningen görs relativt sent. I den andra och tredje röjningen använder jag ofta kedjeröjsåg, det vill säga kedja istället för klinga och jag vet att fler har anammat tekniken. Fördelen med den är att selen är bekväm och att räckvidden är god, den funkar också bra till stamkvistning. Jag låter gärna lite tid gå mellan röjningarna och röjer med cirka fem års intervaller för att minska risken för toppbrott. Högre stubbar lämnas för att undvika oönskade stubbskott, jag vill ju att det ska växa utvalda träd och inte annat.

Vad betyder skogen för dig?
Vid sidan av min familj och mina uppdrag som musiker, betyder skogen allt. Jag bor i skogen, lever som bäst i skogen och vårdar den med hela min själ. Det bästa jag vet är att dra iväg med min Landrover, den fungerar som ett rullande serviceorgan med rastkur och vinsch, kör jag fast kan jag dra upp mig själv.

Göran Rahm

Yrke: Skogsbrukare och musiker, fd säljare i möbelbranschen.
Intressen: Familjen, skogen och musiken.
Bor: I byn Tönnånger, Hälsingland.
Skog: Blandskog med tallhedar och björkbestånd.

Läs mer

Möt en skogsägare

Skogen är källan till ett gott liv

Skogen är en central del av Örjan Bergströms vardag, en plats för både rekreation och arbete. Med tiden har det ständigt växande skogsinnehavet...
Möt en skogsägare

"Vi har små bestånd i olika åldrar"

Göran Rahm förvaltar arvet som småskogsbonde efter tidigare generationer. Samtidigt bryter han gärna ny mark genom att testa olika metoder och...
Möt en skogsägare

”Skogen är hjärtat i verksamheten"

Anna Hane äger och driver den mångfacetterade verksamheten på Resta gård. Här finns en besöksbondgård, en småskalig produktion av råvaror till...