Regioner

Ladda ner
  • Helår
Helår 2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning per region och för koncernen
MSEK
Region Europa 27 962 22 979 21 176 21 749
Region Nordamerika 11 459 - - -
Solutions & Övrigt 3 266 2 950 2 750 2 854
Valutasäkring m.m. -97 277 -42 -158
Summa koncernen 42 590 26 206 23 884 24 445
EBITDA per region och för koncernen
MSEK
Region Europa 6 170 4 136 2 890 3 171
Region Nordamerika 2 417 - - -
Solutions & Övrigt -305 -512 -136 -182
Valutasäkring m.m. -115 277 -42 -159
Summa koncernen 8 167 3 901 2 712 2 830
EBITDA marginal per region och för koncernen
%
Region Europa 22 18 14 15
Region Nordamerika 21 - - -
Koncernen 19 15 11 12
Justerad EBITDA per region, inklusive planerade underhållsstopp, per region och för koncernen
MSEK
Region Europa 7 095 4 916 3 584 3 799
Region Nordamerika 2 979 - - -
Solutions & Övrigt -253 -335 -145 -181
Valutasäkring m.m. -115 277 -42 -159
Summa koncernen 9 706 4 858 3 397 3 459
Kostnad för planerade underhållsstopp -1 487 -780 -694 -628
Jämförelsestörander poster -52 -177 9 -1
EBITDA 8 167 3 901 2 712 2 830
Justerad EBITDA marginal per region, inklusive planerade underhållsstopp, per region och för koncernen
%
Region Europa 25 21 17 17
Region Nordamerika 26 - - -
Koncernen 23 19 14 14
Rörelseresultat per region och för koncernen
MSEK
Region Europa 4 402 2 357 1 074 1 547
Region Nordamerika 1 861 - - -
Solutions & Övrigt -461 -645 -258 -302
Valutasäkring m.m. -115 277 -42 -159
Summa koncernen 5 687 1 989 774 1 086
Rörelsemarginal per region och för koncernen
%
Region Europa 16 10 5 7
Region Nordamerika 16 - - -
Koncernen 14 8 3 4
Försäljningsvolymer per region
kton
Region Europa 2 757 2 877 2 788 2 672
Region Nordamerika 837 - - -
Summa koncernen 3 594 2 877 2 788 2 672
Kvartal 2023 2022 2021 2020 2019
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Nettoomsättning kvartalsvis per region och för koncernen
MSEK
Region Europa 6 495 7 466 7 270 7 333 6 766 6 594 5 900 5 710 5 681 5 688 5 147 4 894 5 511 5 624 5 181 5 179 5 580 5 809
Region Nordamerika 2 655 3 311 4 004 3 716 3 738 - - - - - - - - - - - -
Solutions & Övrigt 827 797 844 755 852 815 757 725 772 696 667 637 722 724 706 674 751 723
Valutasäkring m.m. -24 -79 -147 10 52 -12 31 59 51 136 -11 30 -77 16 -72 -20 -38 -28
Summa koncernen 9 953 11 495 11 971 11 814 11 408 7 397 6 688 6 494 6 504 6 520 5 803 5 561 6 156 6 364 5 815 5 833 6 293 6 504
EBITDA kvartalsvis per region och för koncernen
MSEK
Region Europa 116 1 035 1 053 1 759 1 430 1 749 1 155 1 092 921 968 646 507 894 843 736 657 635 1 143
Region Nordamerika 205 641 1 138 529 929 - - - - - - - - - - - - -
Solutions & Övrigt -108 -113 14 -102 -144 -73 -288 -34 -89 -101 6 33 -83 -92 -69 -2 -18 -93
Valutasäkring m.m. -25 -79 -165 10 52 -12 31 59 51 136 -11 30 -76 15 -73 -20 -38 -28
Summa koncernen 188 1 484 2 040 2 196 2 267 1 664 898 1 117 883 1 003 641 570 735 766 594 635 579 1 022
EBITDA marginal kvartalsvis per region och för koncernen
%
Region Europa 2 14 14 24 21 27 20 19 16 17 13 10 16 15 14 13 11 20
Region Nordamerika 8 19 28 14 25 - - - - - - - - - - - - -
Koncernen 2 13 17 19 20 22 13 17 14 15 11 10 12 12 10 11 9 16
Justerad EBITDA kvartalsvis per region, exklusive planerade underhållsstopp, per region och för koncernen
MSEK
Region Europa 519 1 035 1 222 2 090 1 775 1 829 1 439 1 384 1 125 968 941 906 894 843 862 851 943 1 143
Region Nordamerika 205 641 1 138 1 091 929 - - - - - - - - - - - -
Solutions & Övrigt -108 -113 66 -102 -144 -73 -111 -34 -89 -101 -67 33 -44 -67 -45 2 -58 -80
Valutasäkring m.m. -25 -79 -165 10 52 -12 31 59 51 136 -11 30 -76 15 -73 -20 -38 -28
Summa koncernen 591 1 484 2 261 3 089 2 612 1 744 1 359 1 409 1 087 1 003 863 969 774 791 744 833 847 1 035
Kostnad för planerade underhållsstopp -403 0 -169 -893 -345 -80 -284 -292 -204 0 -295 -399 0 0 -126 -194 -308 0
Jämförelsestörande poster - 0 -52 0 0 0 -177 0 0 0 73 0 -39 -25 -24 -4 40 -13
EBITDA 188 1 484 2 040 2 196 2 267 1 664 898 1 117 883 1 003 641 570 735 766 594 635 579 1 022
Justerad EBITDA marginal kvartalsvis per region, exklusive planerade underhållsstopp, per region och för koncernen
%
Region Europa 8 14 17 29 26 28 24 24 30 17 18 19 16 15 17 16 17 20
Region Nordamerika 8 19 28 29 25 - - - - - - - - - - - - -
Koncernen 6 13 19 26 23 24 20 22 17 15 15 17 13 12 13 14 13 16
Rörelseresultat kvartalsvis per region och för koncernen
MSEK
Region Europa -332 590 608 1 319 989 1 308 710 647 475 525 200 53 435 386 277 200 280 790
Region Nordamerika 6 442 938 348 753 - - - - - - - - - - - - -
Solutions & Övrigt -146 -147 -28 -141 -185 -107 -323 -67 -122 -133 -26 3 -113 -122 -101 -31 -48 -122
Valutasäkring m.m. -24 -79 -165 10 52 -12 31 59 51 136 -11 30 -77 16 -73 -20 -38 -28
Summa koncernen -496 806 1 353 1 536 1 609 1 189 418 639 404 528 163 86 245 280 103 149 194 640
Rörelsemarginal kvartalsvis per region och för koncernen
%
Region Europa -5 8 8 18 15 20 12 11 8 9 4 1 8 7 5 4 5 14
Region Nordamerika 0 13 23 9 20 - - - - - - - - - - - - -
Koncernen -5 7 11 13 14 16 6 10 6 8 3 2 4 4 2 3 3 10
Försäljningsvolymer kvartalsvis per region
kton
Region Europa 638 707 668 688 688 714 687 695 719 776 687 657 703 741 656 659 676 681
Region Nordamerika 193 236 272 257 307 - - - - - - - - - - - - -
Summa koncernen 831 943 940 945 995 714 687 695 719 776 687 657 703 741 656 659 676 681