Tänk om en karriär hos oss kunde frigöra din fulla potential?

En karriär på Billerud kan se ut på många olika sätt. Anna Karlssons resa började med ett exjobb 2010 i Gävle och nu arbetar hon som Sektionschef för Kvalitet & Miljö i Gruvön. Nu är vi såklart nyfikna på hur vägen har sett ut och vad som har möjliggjort denna resa.

Efter sitt examensarbete och ett vikariat i Frövi började Anna på en annan industri innan hon valde att komma tillbaka till Billerud som driftingenjör på massabruket i Gävle år 2014.  

Där fick jag utmanas och utvecklas och hade även min första tf. sektionschefstjänst under min chefs föräldraledighet. Inom driften fick jag en enormt bra plattform att stå på. Alltifrån tekniken, hur organisationens olika avdelningar samspelar, men även felsökning och grundorsaksanalyser. I och med att jag tidigt i karriären var tf sektionschef fick jag även lära mig om budgetframtagning, verksamhetsplanering och en mer helhetssyn på verksamheten som jag än idag har hjälp av”  

I sin roll som driftingenjör fick Anna möjligheten att bredda sig genom att få motsvarande tjänst på kartongbruket och fick då en tydligare bild av kvalitet, slutprodukt och vikten av att tänka slutkund även i de tidigare produktionsstegen. Efter några år i den rollen flyttade familjen 2018 till Värmland och Anna fick då chansen att arbeta som kvalitetsingenjör inför uppstarten av KM7. För att sedan kliva på rollen som sektionschef för kvalité och miljö där hon befinner sig idag.

Vad har möjliggjort din resa inom koncernen?

Det enkla svaret är att jag har fått möjligheten. Jag har gått från att brinna för ingenjörsyrket till att på senare år landa i rollen som chef och ledare. Kombinationen av människa och teknik är det absolut roligaste i de tjänsterna som jag har och har haft”.

Anna lyfter fram vikten av att få prova sina vingar tidigt i karriären och att hon haft modiga chefer som har satsat på potential före erfarenhet. Hon har alltid haft en god dialog med hennes chefer och de har visat att det finns en utvecklingsplan.

”Successionsplanering har också varit väldigt viktigt. Att jag har haft de i organisationen som har lyssnat på vad jag vill och att vi tillsammans har kunnat lägga en plan. Jag var väldigt hungrig de första åren av karriären och det var viktigt att jag hade den dialogen för att stanna kvar i mina första roller och utveckla grunderna”

Vad skulle du ge för tips till andra som vill prova på olika roller inom Billerud?

Den viktigaste faktorn som Anna beskriver är att våga vara öppen med sina chefer om vad man vill. Och sedan såklart själv våga anta de utmaningarna som erbjuds, även om kostymen till en början kan kännas för stor. Anna som själv flyttat mellan olika bruk ser vikten av att vara flexibel.

Alla har olika förutsättningar beroende på livssituationer och vart man vill i arbetslivet, men om man vill utvecklas och utmanas finns det så mycket möjligheter genom att se utanför sin egen sektion eller avdelning, eller varför inte bruk. Så länge man omges av bra människor och stöttande chefer kan man axla det mesta både på bredden djupet eller för den delen uppåt”.


Vad tycker du är absolut roligast med att arbeta på Billerud?

En stor anledning till att Anna valde att skriva sitt exjobb här och sedan komma tillbaka efter provat på en annan arbetsgivare är det driv och den framtidstro som finns i företaget. Att få arbeta i en miljö där man satsar på produktionsenheterna och sin personal är utvecklande. Det finns en strävan efter att alltid göra allt lite bättre och både som ingenjör och ledare är det väldigt spännande och motiverande.  

Är du också intresserad av en karriär på Billerud? Våra lediga tjänster hittar du här.