Mångfald

Inom Billerud utgår vi från en grundsyn om alla människors lika värde och att vi har rättvisa förhållanden mellan individer och grupper. Ingen ska diskrimineras på grund av etnisk bakgrund, religion, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, ålder, kön eller sexuell läggning.

Allas lika värde

Alla medarbetare på Billerud ska tillförsäkras lika rättigheter och möjligheter och därmed lika värde. För att behålla kvinnliga medarbetare och locka fler kvinnor att söka till företaget bedriver Billerud ett aktivt jämställdhetsarbete. Målsättningen är att skapa förutsättningar som gör det möjligt för företaget att ta tillvara den fulla potentialen av alla medarbetare.

IGEday

Billeruds synsätt är att ett framgångsrikt företag behöver attrahera, rekrytera, behålla och utveckla all den kompetens som finns bland medarbetarna och dra nytta av individers olikheter. Därför arbetar Billerud för att rekrytera fler kvinnliga medarbetare. Två hållbarhetsmål för jämställdhetsarbetet är att öka andelen kvinnliga medarbetare till 23 procent, samt andelen kvinnliga chefer till 30 procent år 2020, mål som vi redan nu är nära att uppnå.

Samtidigt minskar andelen kvinnliga studenter på ingenjörsutbildningarna i Sverige. Höstterminen 2016 antogs endast 34 procent kvinnor enligt SCB, som även bedömer att endast 25 procent av den svenska ingenjörskåren består av kvinnor år 2030. 

Billerud verkar i en traditionellt mansdominerad bransch samtidigt som andelen kvinnliga studenter på tekniska utbildningar sjunker. Detta vill vi ändra på och därför ser vi att IGEday är ett bra initiativ som vi vill dels delta i men även premiera. Billerud har årligen deltagit i eventet sedan 2015 och är stolta över att igen få inneha rollen som huvudsponsor för initiativet 2023. Genom detta hoppas vi kunna bidra till att väcka fler unga tjejers intresse för ingenjörsrollen! IGEday är ett initiativ från Womengineer och ingenjörsstudenter för att öka intresset för teknik och ingenjörskap bland unga tjejer. Läs mer om IGEday här.  

Se även

LinkedIn

Välkommen att följa oss på LinkedIn.

Lediga Tjänster

Sök bland våra lediga tjänster här.

Varför Billerud?

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och det är tack vare dem som vi är ett världsledande företag inom förnybart förpackningsmaterial.