Årsstämma 2021

Intervju med bolagets VD Christoph Michalski om året som har gått och strategin framöver

 

BillerudKorsnäs ABs årsstämma ägde rum onsdagen den 5 maj 2021 kl 15:00 i Stockholm.

 

Dokument till årsstämman 2021

Protokoll fört vid årsstämman 2021
Kallelse och fullständig dokumentation till årsstämman 2021
Ersättningsrapport 2020
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

Om du har några frågor angående årsstämman kan du kontakta:

Andreas Mattsson, chefsjurist på +46 (0)8 553 335 00