Framtidens material

Behovet av hållbara cirkulära lösningar som bygger på material med minimal miljöpåverkan växer snabbt. Det finns en stark global vilja att drastiskt minska plastnedskräpningen i naturen och världshaven. För att lösa problemet med plast pekar lagstiftare och andra aktörer på både ökad återvinning och minskad användning av plast.

Vår roll i en cirkulär ekonomi

Billerud är väl positionerat för att driva omställningen till en cirkulär ekonomi. Vi vill bidra till ytterligare förbättringar av förpackningars återvinningsbarhet och driva den fortsatta utvecklingen av hållbara alternativ till fossila förpackningsmaterial. Med låg nivå av nedskräpning och hög återvinningsbarhet utgör papper en fantastiska möjlighet som substitut till fossilbaserade material. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners längs värdekedjan siktar vi mot målet om att 85% av allt papper och all kartong ska återvinnas senast 2030.

Våra produkters miljöpåverkan

För att våra kunder själva ska kunna jämföra miljöpåverkan av våra produkter med konventionella alternativ, gör vi kontinuerligt livscykelanalyser av våra produkter. Läs mer om våra livscykelanalyser och miljövarudeklarationer här.

Hållbar innovation

Innovation är en central del av Billerud affärsstrategi. Det är i kraft av ett kreativt, uppfinningsrikt och nyskapande arbete som vi utvecklar framtidens hållbara förpackningslösningar. Då kan vi bidra till en verklig förändring av marknaden och lösningar på globala utmaningar. Det är grunden i Billerud verksamhet och bygger på en djup förståelse för kundernas och konsumenternas behov.

Särskilda resurser satsas i ett antal flaggskeppsprojekt vars centrala drivkraft är hållbarhet och en strävan mot det gemensamma målet om att utveckla förpackningar som kan utmana det konventionella. Flaggskeppsprojekten ska möta kommande högt ställda hållbarhetskrav och stå för nya lösningar som kan ersätta fossilbaserade material såsom plast, glas och aluminium. Läs mer om våra flaggskeppsprojekt här.

För att accelerera innovationstakten av framtidens hållbara förpackningar finns ett antal strategiska samarbeten etablerade med universitet och forskningsinstitut. Läs mer om hur vi accelererar innovationstakten här.

Se även

Externa förutsättningar

Läs mer om de externa förutsättningar som påverkar förpackningsbranschen och bidrar till vår strategi.

Livscykelanalys och miljövarudeklarationer

Är papper bättre än plast? Här finner du livscykelanalyser och miljövarudeklarationer på våra produkter.

Innovationsprojekt

Vi kan inte utmana det konventionella ensamma. Här är exempel på projet som vi driver just nu.