Engagerade arbetsplatser

Medarbetarnas kompetens, erfarenheter och engagemang utgör förutsättningar för vår förmåga att nå vår mission. Tillsammans bygger vi ett bolag som genomgående präglas av hög affärsetik, ett gott ledarskap, jämställdhet och mångfald.

Mångfald är avgörande för framgång

Vår övertygelse är att medarbetare med olika kön, ålder, bakgrunder och erfarenheter bidrar till nytänkande och innovativa lösningar. Mångfald är långsiktigt affärskritiskt för oss och i fokus för arbetet står ett antal riktade insatser för att i ett första steg nå en bättre balans mellan könen. Målsättningen är att öka andelen kvinnor totalt sett, liksom på chefsnivå.

Ett  hållbart ledarskap som driver förändring

En viktig pusselbit för att nå vår mission är ett hållbart ledarskap som effektivt kan leda, engagera, kommunicera och driva förändringsarbete. Med den utgångspunkten har vi utformat programmet Sustainable Leadership som i grunden handlar om att tydliggöra de förväntningar och krav som finns på våra ledare, och formulera detta som ledarens löfte till medarbetarna.

Vi behöver framtidens kompetenser

Vi arbetar med kompetensförsörjning på både kort och lång sikt, med målsättningen att såväl befintliga som potentiella medarbetare ska känna att det hos oss finns goda möjligheter till en intressant framtid. Vi är stolta över att inte vara ensamma om att tycka att vi är en av de bästa arbetsplatserna. I flera mätningar placerar Billerud sig som en av Sveriges bästa arbetsgivare.

Flexibla förmåner för medarbetare i Sverige

Vi erbjuder medarbetare möjligheten att arbeta hemifrån i genomsnitt upp till två dagar i veckan, så länge som inte tjänsten kräver närvaro på kontor eller bruk. Alla svenska produktionsenheter har flexibla arbetstider reglerade i lokala avtal. Normalt gäller detta dagtidsarbetande men kan, enligt vissa lokala avtal, även omfatta skiftgående personal.

För föräldrar erbjuder vi:

  • Kollektivavtalad föräldraersättning eller föräldralön vid föräldraledighet
  • deltidsarbete för dig med barn under 8 år i enlighet med nationell lagstiftning
  • möjlighet till amning på arbetet vid behov

Se även

Hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete drivs av ett antal konkreta och ambitiösa mål som ger riktning i vår strategi och dagliga verksamhet.

Mångfald och inkludering

Läs mer om vårt arbete för en mångfaldig arbetsplats på våra Karriär-sidor.

Sustainable Leadership

Läs mer om programmet Sustainable Leadership på våra Karriär-sidor.