Samhällsengagemang

Billerud verksamhet berör och påverkar både samhälle och människor. Ambitionen är att genom både lokal och global samverkan bidra till att hållbara värden skapas. Vi är också övertygade om att det är genom partnerskap och strategiska samarbeten med andra som vi blir bäst.

En lokal aktör med stort ansvar

Billerud är en av de största aktörerna inom svensk pappersindustri och sysselsätter mer än var tionde person som arbetar inom branschen. Vi är den största privata arbetsgivaren på flera av de orter där våra produktionsanläggningar finns. Det ger oss en betydande indirekt påverkan på samhället, till exempel genom investeringar i infrastruktur. Närheten till våra produktionsanläggningar ger också effekter som möjligheten att använda överskottsvärme från produktionen för uppvärmning av bostäder.

Aktiv dialog med beslutsfattare

Billerud är delaktig i olika initiativ, branschorganisationer och nätverk för att följa utvecklingen av lagstiftning och stärka rollen för biobaserade produkter i samhället. I vår årsredovisning finns ett urval av de mest betydande engagemangen.

Ett globalt engagemang för att hålla våra hav fria från plast

Engagemanget för att uppmärksamma den oerhörda plastnedskräpning i världshaven, som i första hand engångsplaster står för, kanaliseras till stor del via samarbeten med Håll Sverige rent och Tara Expedition, den franska ideella organisationen som med hjälp av båten Tara seglar världen över för att öka kunskapen om världshaven och klimatet.

Vi är en finansiär till Tara Expeditions och deras arbete för att forska på plastnedskräpningen i haven och sprida kunskap.

Se även

Vår hållbarhetsredovisning

Billerud hållbarhetsredovisining innehåller detaljer om vårt hållbarhetsarbete och resultat från året.

Vårt samarbete med Tara

Sedan 2014 har Billerud varit stolt sponsor för Tara Expeditions Foundation, en fransk ideell organisation som bekostar forskningsfartyget

Vårt arbete och Agenda 2030

Vi delar FN:s övertygelse om att hållbar, inkluderande och varaktig ekonomisk tillväxt är avgörande för välstånd.