Mål som speglar våra höga ambitioner

Vårt hållbarhetsarbete drivs av ett antal konkreta och ambitiösa mål som hjälper oss att styra vår strategi och dagliga verksamhet.

Fokusområden

- avgörande för vår framtida konkurrenskraft

Frånvaroolyckor per miljon arbetade timmar, LTIFR, egna anställda och entreprenörer

 

År Antal/miljon arbetstimmar
2019: 7.4 7,4
2020: 7.7 7,7
2021: 6.4 6,4
6.5
Mål 2021
1.5
Mål 2024

Billerud klimatmål är godkända av Science Based Targets initiative och är i linje med Parisavtalet.

Basåret är 2016, utfall visar minskningen i förhållande till basåret och målet är till år 2030.

 

 

Mål Scope 1 and 2

Utfall 2021

Mål 2030

Mål 2050

Minskning av de totala utsläppen av växthusgaser från produktion och köpt energi, % (basår 2016)

13%

59%

74%

 

Mål Scope 3

Utfall 2021

Mål 2030

Mål 2050

Minskade utsläpp av växthusgaser från källor ej ägda eller kontrollerade av Billerud, % (basår 2016)

16%

30%

70%

 

 

 

År Procent
2019: 77% 77
2020: 77% 77
2021: 84% 84
78
Mål 2021
85
Mål 2030

Andel kunder som anser att Billeruds hållbarhetsarbete skapar värde, %

Hållbarhetsfundament

- grunden för en hållbar och ansvarstagande värdekedja

År Procent
2019: 99% 99
2020: 99% 99
2021: 99.5% 99,5
96
Target 2021
96
Target 2024

Andel vedförsörjning från Europa,%

År Antal
2019: 191 191
2020: 213 213
2021: 226 226
215
Mål 2021
260
Mål 2024

Antal certifierade skogsägare i Billerud koncerncertifikat för FSC® och PEFC™

År Procent
2019: 79.8% 79,8
2020: 78.8% 78,8
2021: 83.2% 83,3
77
Mål 2021
83
Mål 2024

Andel av inköpsvärdet som täcks av leverantörsbedömning, %

År g CO2eq/tonkm
2019: 12.2 12,2
2020: 12.4 12,4
2021: 12.7 12,7
12,0
Mål 2021
11
Mål 2024

Transport av vedråvara och färdiga produkter, g CO2eq/ton km

År Procent
2019: 23.7 23,7
2020: 23.8 23,8
2021: 25.0 25,0
24
Mål 2021
27
Mål 2024

Andel kvinnor totalt, %

År Procent
2019: 23.9 23,9
2020: 23.8 23,8
2021: 26.7 26,7
24
Mål 2021
27
Mål 2024

Andel kvinnliga chefer, %

År kg/ton produkt
2019: 37.5 37,5
2020: 30.0 30,0
2021: 30.5 30,5
29
Mål 2021
26
Mål 2024

Utsläpp av fossil CO2 i tillverkningsprocessen, kg/ton produkt

År Energiåtgång
2019: 5.3 5,3
2020: 5.3 5,3
2021: 5.1 5,1
5.2
Må 2021
5,0
Mål 2024

Energiåtgång, MWh/ton produkt

 

 

Antal veckors arbetserfarenhet (praktik, uppsats och karriärintroduktion)

År Veckor
2019: 1206 1 206
2020: 1051 1 051
2020: 1306 1 306
1200
Mål 2021
1300
Mål 2024
År Procent
2019: 100% 100
2020: 100% 100
2021: 100% 100
100
Target 2021
100
Target 2024

Andel produktionsenheter certifierade enligt livsmedelssäkerhetsstandarder, %

År Procent
2019: - -
2020: - -
2021: 47% 47
80
Target 2021
95
Target 2024

Andel anställda som genomfört utbildning i uppförandekoden, %

Mål för 2021 80% och för 2024 95%

Se även

Externa utvärderingar av vårt hållbarhetsarbete

Vi är ett av de 10% mest hållbara bolagen i värden enligt Dow Jones Sustainability Index.

Vårt arbete och Agenda 2030

Vi delar FN:s övertygelse om att hållbar, inkluderande och varaktig ekonomisk tillväxt är avgörande för välstånd.

Vår hållbarhetsredovisning

Billerud hållbarhetsredovisining innehåller detaljer om vårt hållbarhetsarbete och resultat från året.