Escanaba bruk: Över 100 år av papperstillverkning

Escanaba bruk etablerades år 1891 och har utvecklats från en massatillverkare till en betydande tillverkare av nyhetspapper och bestruket tryckpapper. Allt började med en grupp pionjärer som såg potential i kraften från dammarna i Escanabafloden. Idag, med 830 anställda, är bruket en central del av samhället och producerar årligen 730 000 ton papper samtidigt som de upprätthåller ett starkt engagemang för hållbarhet och stöd till samhället.

Escanaba-dammarna driver ett nytt pappersbruk

Historien om Escanaba bruk börjar 1891 när gatuspårsföretaget Escanaba Electric Street Railway Company började verka. Företaget slogs samman med energibolaget Escanaba Power Company under namnet Escanaba Power and Traction Company år 1909. Tre år senare grundades massa- och pappersföretaget Escanaba Pulp and Paper Company där man använde överskottselektricitet genererad av vattenkraftverket hos Escanaba Power and Traction Company. Brukets huvudsyfte var att stödja investerare i att attrahera nya kunder för den vattenkraftskapacitet som genererades av dammarna i Escanabafloden.

Från trämassa till nyhetspapper

Bruket startade den 5 juli 1912 och producerade i genomsnitt 20 ton massa per dag för leverans till pappersbruk i Upper Peninsula (U.P) och norra Wisconsin. Det var cirka 40 anställda på bruket och verksamheten krävde ungefär 25 000 kubikmeter gran- och balsamved årligen. Övergången från massaproduktion till papper blev officiell den 17 januari år 1920 när brukets pappersmaskin PM1 officiellt började producera nyhetspapper. Bara några månader senare, i juni, togs PM2 i drift. Vid den tiden var det cirka 100 personer som bemannade brukets maskiner som producerade cirka 300 ton nyhetspapper dagligen.

Eran av bestruket tryckpapper

Under 1940-talet skedde betydande förändringar på Escanaba bruk. 1947 expanderades PM 1 genom installation av två bestrykare, superkalandrar och upprullare. Dessa uppgraderingar möjliggjorde produktionen av bestruket tryckpapper och markerade övergången från tillverkning av nyhetspapper. De kommande decennierna innehöll fler omfattande expansionsprojekt. År 1972 installerades PM3, ett massabruk och turbingeneratorer nummer 7 och 8, vilket lade grunden för ytterligare tillväxt. År 1982 var installationen av PM4 den sista av de tre att tas i drift. Maskinen döptes snart till ”Escanabas själ” (”The Spirit of Escanaba”), den vinnande titeln i en medarbetartävling. På 80-talet introducerades också ett massabruk, turbingenerator 9 och panna 11.

Dagens produktion

Escanaba bruk förvärvades av Billerud AB 2022. Idag är produktionen inriktad på grafiskt papper som används inom kommersiell tryckning, media och marknadsföringsapplikationer, inklusive tidningar, kataloger, böcker, direktreklam, företagsmaterial och specialpapper för etikett- och konverteringsapplikationer. Bruket omfattar 2000 hektar och har en sulfitmassafabrik, en mekanisk massafabrik, tre pappersmaskiner, en massatork, tre bladbestrykare, sex superkalandrar och sex upprullare. Escanaba bruk är helt integrerat och producerar sin egen träflis, massa och el.

Samhällsengagemang

Idag sysselsätter Escanaba bruk cirka 830 personer och producerar 730 000 ton papper årligen. Bruket har blivit en betydande aktör i samhället och bidrar till regionens ekonomiska och sociala välmående. Bland annat donerade bruket totalt 129 000 dollar till olika samhällsinitiativ under 2022.