Frövi/Rockhammar: Medeltida rötter och moderna framsteg

Frövi bruk är inte bara en bruksanläggning – det är en tidskapsel som bär på historien om industriell utveckling och innovation. Denna resa började redan på medeltiden och har fortsatt prägla Örebroregionens utveckling och Sveriges industriella landskap. Frövi bruk är en dynamisk kraft som sträcker sig in i framtiden, med en global position som ledande tillverkare av förpacknings- och vätskekartong.

Frövifors bruk 1910

Gustav Vasa bygger "Fröwij Hammare"

Historien om Frövi bruk och Rockhammar tar sin början vid det övre fallet av Fröviån, där konungen Gustav Vasa år 1558 lät resa "Fröwij Hammare" – en stångjärnshammare som blev startskottet för brukets första epok. Med Fröviån och sjön Väringen som levande kraftkällor och skogen som en riklig råvara blev järntillverkningen essensen av Frövi bruks verksamhet under lång tid.

Vägen till pappersproduktion

År 1889 inleddes brukets andra epok. Det var en tid då många små stångjärnsbruk avvecklades, men Frövi bruk omvandlades och överlevde genom införandet av ny teknologi. Här föddes en ny storhetstid, nu som massa- och pappersbruk. Den första pappersmaskinen, PM2, installerades 1889, och under de följande åren växte pappersproduktionen stadigt. Mellan 1901 och 1911 tillkom PM1, PM3 och PM4. År 1916 övergick Frövi bruk till att producera sulfatmassa för tillverkning av omslagspapper.

Rockhammar verkade mellan 1895 och 1970-talet som träsliperi och sågverk och installerade en porösboard-linje, raffinörmassaproduktion, TMP-produktion och CTMP-produktion. År 1995 firade Rockhammar 100 år som mekanisk massatillverkare.

Workers in the sheet hall, 1936. Source/källa: Frövifors pappersbruksmuseum.
Bjarne is about to change a roll.

Kartongtillverkningens utveckling

År 1981 markerade starten på Frövi bruks tredje epok. En investering på 850 miljoner kronor möjliggjorde byggandet av ett högteknologiskt kartongbruk samtidigt som det gamla pappersbruket lades ned. Europas största kartongmaskin vid den tidpunkten, KM5, invigdes i maj 1981, och dess imponerande dimensioner – 260 meter lång och med en maskinhall som rymmer Eiffeltornet med marginal – speglar brukets teknologiska framsteg.

Sedan Billeruds (då Korsnäs) övertagande 2006 har Frövi bruk fortsatt utvecklas som en världsledande tillverkare av förpackningskartong och vätskekartong. År 2009 förvärvades också Rockhammar som ligger i nära anslutning till Frövi bruk. Där produceras idag oblekt och blekt CTMP (kemitermomekanisk massa) för leverans i balad form till Frövi.

Hållbarhet och samhälle

Sedan år 2000 tillvaratar man värmen från pappersproduktionen och transporterar hetvatten till Lindesberg, Frövi och Vedevåg för uppvärmning av tätorten. I en nyligen avslutad investering på 2,6 miljarder kronor har en ny sodapanna introducerats på Frövi bruk. Driven av fossilfri bioolja kommer denna panna inte bara minska luftutsläppen utan också spela en central roll i kemikalieåtervinningsprocessen. Läs mer om sodapannan här.

Ett parallellt hållbarhetsprojekt som drivs tillsammans med WA3RM syftar till att återvinna spillvärme för att stödja driften av till exempel ett tomatväxthus i Frövi.