Gävle bruk – resultatet av Sveriges största industriflytt

En unik händelse i det här brukets historia är den stora flytten från Falun till Gävle år 1899 vilket klassas som Sveriges största industriflytt. I dag är Gävle bruk en världsledande tillverkare av vätskekartong, men dess historia spänner över mer än 150 år och har präglats av kontinuerlig utveckling, förändring och bidrag till både industri, miljö och samhälle.

Ursprunget och flytten till Gävle

På 1850-talet sjöd Gävle av företagsamhet och framtidstro. Stadens ledande företagare ville skeppa mer varor över Gävle hamn. Därför grundade man Korsnäs Sågverks Aktiebolag i Falun, byggde en 100 km lång järnväg och började tillverka sågade trävaror som togs på räls till Gävle hamn. Det gick 44 år. Sen togs beslutet som innebar Sveriges i särklass största industriflytt. Sågverket skulle flyttas till Gävle. 1899 gav sig 2000 människor iväg med byggnader och maskiner och stannade först i Bomhus vid kusten strax söder om Gävle. Här växte nu ett helt industrisamhälle upp, präglat av sammanhållning, självförsörjning och hårt arbete.

Sågverk blir pappersbruk

Sågverket sågade plank och brädor, men man hade börjat intressera sig för spillet också. 1910 byggde man därför en sulfitfabrik och 1915 en sulfatfabrik för att förädla avfallet till pappersmassa. År 1925 tog man steget in i pappersproduktion med brukets första pappersmaskin, PM1, som fortfarande är i drift i Lahore i Pakistan. Även 1953 blev ett betydelsefullt år då Sveriges första kraftpappersmaskin, PM2, togs i drift på Gävle bruk.

Vägen till kartongproduktion

På 1960-talet inleddes nästa stora förändringsfas i brukets historia. Från låg till hög förädlingsgrad. Från konjunkturkänsliga varor till högkvalitativa nischprodukter. År 1976 började Gävle bruk också producera kartong, vilket gjorde att produktportföljen breddades ytterligare. Mellan 1985 och 1989 genomgick anläggningen en omfattande modernisering till en kostnad av 2,5 miljarder kronor, vilket förbättrade produktionskapaciteten och ökade företagets konkurrenskraft på den internationella marknaden. Denna modernisering inkluderade starten av den första kontinuerliga kokaren, PM4 och Sodapanna 4.

Gävle bruk förvärvades av Billerud år 2012 och är i dag en världsledande tillverkare av vätskekartong för drycker och livsmedel. Gävle bruk är en betydande arbetsgivare i Gävleområdet med nära 700 anställda.

PM4 in 1968
PM4 in 1968.

Hållbarhet och samhälle

Under senare år har bruket utvecklats med allt större fokus på en hållbar framtid. Ett viktigt sådant initiativ var invigningen av Biopannan, även känd som Bomhus Energi, år 2012. Investeringen har resulterat i en minskad miljöpåverkan och ökad användning av förnybar energi i produktionen.

Brukets betydelse för närområdet kan också belysas genom det nära samarbetet med Gävle Energi. Med särskild teknik utvinns spillvärme från produktionsprocessen för att kunna skapa en källa till värmeenergi som leder till uppvärmning av samhället genom fjärrvärme. Detta har inte bara minskat brukets miljöpåverkan, utan har också bidragit till att minska samhällets beroende av fossila bränslen för uppvärmning.