Gruvöns bruk: ”Inte en dag utan framsteg”

“Inte en dag utan framsteg”. Gruvöns motto myntades av brukets grundare Christian Storjohann för nästan 100 år sedan. Bruket startade som en sulfatfabrik år 1929 och har sedan dess utvecklats till en banbrytande kraft inom pappers- och kartongtillverkning.

Gruvöns bruk i Grums

Christian Storjohann etablerar en ny sulfatfabrik

År 1909 skapade Christian Storjohann en ny bolagsbildning med flera enheter som gick under namnet Billerud AB och år 1929 byggde bolaget en sulfatfabrik med ett kraftpappersbruk i Gruvön. Det markerade starten på Billeruds satsning på pappers- och kartongtillverkning. Här skapades grunden för det som skulle bli en imponerande produktionskapacitet som idag ligger på cirka 870 000 ton papper och kartong per år. “Inte en dag utan framsteg” är Gruvöns motto som myntades av Christian Storjohann 1931.

Gruvön blir pionjär genom teknisk innovation

År 1931 togs den första pappersmaskinen, PM1, i drift, vilket skulle komma att bli en nyckelkomponent i produktionen i många år framöver. Världens första vätskekartong började tillverkas här på Gruvön i början av 1950-talet. Och 1964 blev PM4 världens första pappersmaskin där en dator användes för att kontrollera processen. Fyra år senare blev Gruvöns bruk en pionjär genom att styra den integrerade massa- och pappersprocessen med hjälp av datorer.

År 1972 gjorde bruket ett betydande teknologiskt framsteg genom att börja använda syrgas vid blekningen av pappersmassa. Detta minskade användningen av klor med hälften, och år 1991 slutade bruket helt att använda klor i sin process. Övergången från klor till syrgas var en miljövänligare, säkrare och mer hållbar lösning som bidrog till att minska den negativa påverkan på både miljön och det lokala samhället.

Billerud's mill in Säffle, 1940.
Gruvön mill in Grums.

2000-talet och invigningen av KM7

År 2004 var ett betydelsefullt år när Gruvön blev ett av de allra första pappersbruken som blev hygiencertifierat enligt BRC/IoP-standarden.

Gruvöns produktionsutveckling nådde en viktig målstolpe när KM7 invigdes 2019, som då blev världens modernaste kartongmaskin.

Bruket består av två pappersmaskiner, en kartongmaskin och tre massalinjer och det tillverkas en mängd olika produkter som fluting, liner, säckpapper och olika typer av förpackningspapper. Sedan några år tillbaka består all produktion av blekt papper.

Hållbarhet och samhälle

Gruvöns bruk har varit en viktig del av det lokala samhället genom att erbjuda arbetstillfällen som inte bara stärkt samhället ekonomiskt, utan även främjat social sammanhållning och gemenskap. Brukets engagemang tar sig uttryck i stöttning av olika initiativ och projekt som syftar till att förbättra livskvaliteten för invånarna. Det inkluderar sponsring av lokala ungdomsidrotter, stöd till utbildningsprogram och andra samhällsbyggande aktiviteter.

Genom att bruket är närmare 50% självförsörjande gällande elenergi så tar man tillvara värmeöverskott från produktionen och levererar fjärrvärme både till Grums kommun och närliggande industri.

Målet för Gruvöns bruk är att fasa ut all användning av fossila bränslen, och genom en installation av ny elpanna 2022 så är nu Gruvön ca 1,5% från att vara helt fossilfria.