Pietarsaari bruk: Med djupa rötter i den finska pappersindustrin

Jakobstad (Pietarsaari på finska) är en stad belägen vid Bottenviken i västra Finland med djupa rötter i den finska pappers- och massaindustrin. Med skogen i ryggen och havet i siktet har Jakobstad varit en plats för betydande industriell verksamhet sedan 1800-talet och pappersbruket har spelat en nyckelroll i utvecklingen av området.

Utvecklingen av industrin i Jakobstad

I området kring dagens pappersbruk i Jakobstad har det pågått industriell aktivitet ända sedan 1883. En betydelsefull person som drev den här utvecklingen framåt var Wilhelm Schauman som grundade Wilhelm Schauman oy, ett företag med lång historia inom träförädlingsindustrin. Först var det cikoria som producerades och verksamheten pågick mellan 1883 och 1960. 1896 tillkom sågverket på Alholmen. Wilhelm Schauman grundade också en ångsåg och en sockerfabrik och det var även han som på 60-talet startade sulfatcellulosa- och pappersfabriken som ligger till grund för dagens pappersbruk i Jakobstad.

Byggandet av ett pappersbruk

I november 1960 inleddes ett imponerande byggprojekt i Jakobstad. Detta projekt skulle resultera i en massiv produktionsanläggning med en kapacitet på 460 000 kubikmeter fabriksbyggnader. Den gigantiska satsningen omfattade både en sulfitmassafabrik och ett kraftpappersbruk med en årlig produktionskapacitet på 80 000 ton. Bygget leddes av Wilhelm Schauman oy och resultatet imponerade – den tidens största kraftpappersmaskin i Europa startade den 17 juni 1962 i Jakobstad. 1978 började även pappersmaskinen producera vitt papper.

En renovering med framtiden i sikte

1998 genomfördes en omfattande maskinrenovering som påverkade både kvalitet och produktionskapacitet. Drivsystemen bakom maskinen förnyades, en ny headbox, trådsektion, pressektion, vakuumsystem och pumpar installerades. Denna uppgradering höjde produktionskapaciteten från 135 000 ton till 200 000 ton.

År 2012 förvärvades pappersbruket i Jakobstad av Billerud. Idag är bruket en världsledande tillverkare av säck- och kraftpapper för livsmedelsförpackningar och bärkassar samt för tekniska applikationer sandpapper, rull- och risförpackningar. Verksamheten bedrivs på Alholma industriområde tillsammans med UPM, Walki och Alholmens Kraft.

Brukets roll i samhället och världen

Med cirka 110 anställda är bruket en betydande arbetsgivare i Jakobstad och framstående tillverkare av pappersförpackningar med kunder över hela världen. Våra produkter riktar sig till användare med mycket höga krav på styrka, hållbarhet, flexibilitet, renhet och tryckbarhet. Att vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid gör vårt arbete meningsfullt. Vi gör det enkelt för miljontals människor världen över att dagligen göra ansvarsfulla val när de använder förpackningar tillverkade av Billeruds papper.