Quinnesec bruk: En ung framgångssaga inom papperstillverkning

Quinnesec bruk, Billerud, grundades år 1985 och är beläget I sydöstra hörnet av Dickinson County, Michigan, den mest nyligen byggda produktionsenheten inom Billerud. Trots sin relativt korta historia har Quinnesec bruk blomstrat som ekonomiskt nav i Dickinson County i över tre decennier och har vuxit till att bli en inflytelserik aktör inom papperstillverkningsindustrin. Ursprungligen har bruket fokuserat på massaproduktion, men sedan utökades bruket till papperstillverkning år 1990.

En gruvby i förvandling till papperstillverkning i världsklass

Etablerat år 1871 nära Quinnesec järnmalmsgruva, var samhället Quinnesec initialt beroende av gruvdrift som sin ekonomiska grund. De primära mineralerna som utvanns från järnmalmsgruvan i Quinnesec inkluderar göt, hematit och magnetit, som de primära avfallsprodukterna. Under de senaste årtiondena har Billeruds pappersbruk antagit denna centrala roll inom den lokala industrin och har vuxit till att bli en av de största arbetsgivarna i centrala Upper Peninsula. Bruket startade som en massaproduktionsanläggning år 1985. Dess övergång till papperstillverkning år 1990 banande väg till dess nuvarande position som en ledande tillverkare av belagda ark, belagda pappersrullar, belagda digitala och InkJet-material, etikettpapper och massa.

Dagens produktion

Quinnesec bruk förvärvades av Billerud år 2022. Med över 400 anställda har produktionsenheten en stabil kapacitet på 640 000 ton papper årligen och verkar på en 2200 hektar stor plats. Känt för sitt mångsidiga produktutbud riktar sig Quinnesec bruk till en rad olika branscher. Dess grafiska papper är perfekta för tryckkommunikation, medan dess etikettpapper utmärker sig i komplexa tekniska tillämpningar.

Hållbarhet och samhällsengagemang

Quinnesec bruk är beläget vid den natursköna Manominee River, och startade år 1985 vilket gör det till en relativt modern anläggning. Som ett resultat av anläggningens moderna design var miljööverensstämmelse högst upp på listan över överväganden under konstruktionen. Quinnesec bruk är välplanerat ur ett dagvattenperspektiv och kan behandla allt processvatten på plats. Under de senaste tre åren har det även gjorts en riktad ansträngning för att minska utsläppen av icke-komprimerbara gaser under operationella störningar. Dessa minskningar har en direkt påverkan på det omgivande samhället genom att begränsa förekomsten av lukt. Anläggningen har också ett robust program för markapplikation där avloppsrester används som jordförbättringsmedel i samarbete med lokala lantbrukare. Tillsammans med våra anställa stödjer Quinnesec bruket en bred uppsättning av samhällsorganisationer och evenemang med fokus på utbildning, hållbarhet och lokala behov inom hälso- och humanitär service.

Bruket donerade 100 000 dollar till det lokala samhället år 2023, med starkt samhällsdeltagande drivet av våra anställda som generöst bidrar med sin tid och talang till frivilligt arbete, både individuellt och i olika företagssponsrade insatser för att förbättra livskvalitén i Dickinson County och dess omgivning.

Sedan 2001 har Quinnesec bruk innehaft den uppskattade Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Star-faciliteten under Michigan Voluntary Protection Program (MVPP). MVPP Star-certifieringen är delstatens högsta erkännande för arbetsplatsens säkerhetsprogram och prestanda. Dessutom erhöll Quinnesec bruk sin ISO 14001-certifiering år 2008, vilket understryker dess engagemang för miljömässig hållbarhet.