Wisconsin Rapids Konverteringsanläggning: Ett århundrade av innovation

Beläget i hjärtat av Wisconsin, stoltserar Billeruds Wisconsin Rapids konverteringsanläggning med en rik historia, innovation och samhällsengagemang som sträcker sig över ett sekel. Från den blygsamma början år 1894 som vattenkraftbolaget Consolidated Water Power Co., har bruket utvecklats till en ledstjärna inom teknologisk excellens i pappersindustrin.

Banbrytande innovationer

Denna resa började år 1894 när en grupp pionjärer inom papperstillverkning gav sig ut för att nyttja potentialen i Wisconsinfloden. Gruppen ägde vattenrättigheter och egendom längs floden i de dåvarande tvillingstäderna Grand Rapids och Centralia (senare sammanslagna till Wisconsin Rapids) och påbörjade en mission att etablera ett företag som utnyttjar vattenkraft från floden. Deras mål var att samla sina marker, småskaliga operationer och vattenkraftsinitiativ för att skapa en stark enhet. Tillsammans påbörjade de byggandet av en damm, med avsikt att utnyttja flodens kraft för pappersbruk och bidra med överskottselektricitet till det lokala samhället.

Teknologisk utveckling

År 1904 nådde företaget en banbrytande milstolpe genom att initiera världens första elektriskt drivna pappersmaskiner. Under tidigt 1900-tal utökades produktionen till att inkludera olika pappersgrader, från tidningspapper och tapeter till bestruket papper för tidningar och kataloger. Införandet av nya pappersmaskiner, ny bestrykningsteknik och förvärvet av ytterligare anläggningar bidrog till diversifieringen av produktportföljen. Denna period spelar också en betydande roll i brukets hållbarhetsresa. År 1930 lanserade företaget ett skogsprogram för att säkra en hållbar försörjning av trä för framtida användning.

Life Magazine och innovation inom glansigt papper

Consolidated var uppfinningsrika när det gällde att hitta nya sätt att tillverka papper. De var det första företaget som skapade maskintillverkat emaljerat eller glansigt papper. Varje gång någon läser en tidning kan de tacka Peter Massey, en anställd på Consolidated, för att ha skapat ett billigare och enklare sätt att producera glansigt papper. Denna innovation ledde till att Consolidated fick ett exklusivt kontrakt med Life Magazine. Från och med 1938 trycktes Life enbart på Consolidated-papper. Detta betydande kontrakt motiverade byggandet av en dedikerad byggnad för pappermaskin #15. Consolidated fortsatte att förbättra produktionen av emaljerat papper med en bladbeläggare och innehar fyrtionio patent för olika uppfinningar, från maskiner till beläggningsmetoder.

Maskin #15 byggdes 1937 och bar mottot, "Built for Life, operated for Life". Denna maskin byggdes på mindre än ett år. Den beställdes i maj 1937 och togs i drift i februari 1938.

En snabbväxande produktion

Under den andra hälften av 1900-talet fortsatte fabriken att växa med nya banbrytande maskiner och expansioner. Konverteringsanläggningen för bestruket papper med högre vikt invigdes 1974, samma år som vattenkvalitetscentret och vattenförnyelsecentret byggdes. Pappersmaskinen PM 64 började producera papper för tidningar och kataloger 1979. Expansionen av PM 16 påbörjades år 1990. Den startade upp 1992 och producerar bestruket tryckpapper med högre vikt för årsrapporter, broschyrer och andra produkter.

Wisconsin Rapids konverteringsanläggning förvärvades av Billerud AB 2022. Idag konverterar bruket rullar av grafiskt papper och konverteringspapper från våra pappersbruk i Michigan till folio och digitala ark som främst används inom kommersiell tryckning, marknadsföringsapplikationer, inklusive tidningar, kataloger, böcker och etiketter. Konverteringsanläggningen omfattar cirka 44 000 kvadratmeter och inkluderar sex foliomaskiner och en digital skärmaskin, en kartongförpackningsmaskin, ett automatiserat paketeringssystem, två nio våningar höga automatiserade lagerlokaler med kapacitet att lagra drygt 34 000 ton inventarier, samt ett automatiserat lager- och transportsystem för papper.

Hållbarhet och samhällsengagemang

Med rötter som sträcker sig tillbaka till slutet av 1800-talet har Wisconsin Rapids bruk varit en grundpelare i det lokala samhället. Från sin begynnelse, som en vision att utnyttja Wisconsinflodens kraft, har bruket utvecklats till en betydande arbetsgivare med cirka 915 anställda. Tillsammans med våra anställda stödjer Wisconsin Rapids bruk en mängd olika samhällsorganisationer och evenemang med fokus på utbildning, hållbarhet och lokala hälso- och sociala tjänster. Fabriken donerade 12 000 dollar till samhällsgivande ändamål 2022. Samhällsengagemanget drivs av våra anställda som generöst bidrar med sin tid och sina talanger i olika företagssponsrade och individuella volontärinsatser för att förbättra livskvaliteten i Wisconsin Rapids och dess omgivningar.

Turning cartonboard sheets into rolls.