Att samarbeta med Treesearch är en unik möjlighet att utveckla framtidens förpackningar

Vi är övertygade om att samarbete med andra företag, forskningsinstitut och partners är det bästa sättet att komma fram till bättre förpackningsmaterial och lösningar samt ökad cirkularitet.

Ett sätt att uppnå detta är med Treesearch, en svensk samverkansplattform för grundforskning, kunskapsspridning och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från skogsråvara. Det involverar den akademiska världen, industrin, privata stiftelser och den svenska regeringen, och syftet är att omvandla banbrytande grundforskning till högteknologiska innovationer för att möta klimatutmaningen.

Billerud har varit involverad ända sedan starten av Treesearch 2017.

Treesearch skapades av de största skogsbolagen i Sverige när de beslutade att gemensamt investera i en nationell samverkan kring framtidens nya och förbättrade material från svensk skogsråvara samt trygga kompetensförsörjning och framtida utveckling. Senare anslöt sig fler företag och en vision skapades för en långsiktig och sammanhängande investering i biobaserade material och kemikalier från skogsråvaror.

Billerud har bidragit till att säkerställa att samverkansplattformen finns överhuvudtaget och att det finns en bra synergi mellan industrin. Mycket forskning går inte att starta om det inte finns en koppling till ett industriella behov. Industrin är helt central i Treesearch och är kärnan som gör att Treesearch finns och drivs framåt, säger Daniel Söderberg, föreståndare för Treesearch.

Tillsammans skapar vi en plattform där man kan samverka, och samverkan är bra för det skapar effektivitet, det går snabbare att implementera nya utvecklingsmöjligheter. När projekten görs tillsammans med olika universitet finns möjligheten att jobba i de miljöerna där forskarna finns och industrin kan plocka upp resultat snabbare. Och det har Billerud varit väldigt bra på, fortsätter Daniel Söderberg.
 

Billerud bidrar med kompetens, projektsamarbeten och startmaterial
Eva Malmström, föreståndare för WWSC

"Treesearch hjälper Wallenberg Wood Science Center, WWSC, både genom direkt medfinansiering av forskningen tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och deltagande universitet, och genom att bidra till att forskningsresultat når ut bredare nationellt och kommer fler till nytta än vad som annars skulle vara fallet. Billerud bidrar med kompetens, projektsamarbeten och startmaterial. Alla kunskapsbidrag till hur vi sluter materialflöden och använder förnyelsebar råvara i större utsträckning har ju en potential att vara relevant för klimatfrågan", säger Eva Malmström föreståndare för WWSC. 

Sedan 2017 har Billerud drivit ett flertal projekt för vilka vi har kunnat hitta finansiering genom vårt medlemskap i Treesearch. Ett exempel är samarbetet med forskare på KTH för att utveckla transparent papper. Forskarna har utvecklat en metod som dramatiskt förenklar produktionen av transparent papper med barriärfunktion, och därmed öppnar möjligheter för nya förpackningsmaterial.

– Om vi får detta att fungera skulle det vara en revolutionär möjligheten att producera en typ av paper i relevant industriell skala som tidigare endast gått att göra på labb säger Karoliina Junka, Billerud.

Via Treesearch utbildningsplattform har vi också utbildat och stärkt kompetensen hos ett stort antal anställda.

Treesearch handlar om att uppnå en gemensam vilja att vara en del av en hållbar lösning för framtiden. Att skapa en gemensam kunskapsbank, involvera och utveckla kompetenta människor som kan ta oss dit
Micael Ragnarsson, chef för Innovation Project Portfolio på Billerud

"Treesearch är viktigt för Billerud. Förpackningsindustrin har stora utmaningar att hantera när det gäller nedskräpning och förorening av haven. Vi anser att material från skogarna kan vara en viktig del av lösningen, och för att uppnå detta måste vi utveckla och förbättra våra produkter och processer. Vi behöver rätt utbildade människor, banbrytande forskningsresultat och en gemensam vilja att se skogsindustrin som en del av framtiden. Treesearch handlar om att uppnå en gemensam vilja att vara en del av en hållbar lösning för framtiden. Att skapa en gemensam kunskapsbank, involvera och utveckla kompetenta människor som kan ta oss dit", säger Micael Ragnarsson, chef för Innovation Project Portfolio, Billerud.

På Billerud tror vi att vi genom att skapa förpackningens framtid öppnar nya dörrar och hjälper till att förbättra vardagen. Därför är Treesearch ett mycket viktigt samarbete för oss.


Se även

Vår syn på hållbarhet

Läs mer om vår syn på hållbarhet

Samverkan kring forskning för nya material från skogen

Läs mer om hur Treesearch siktar på att bli en världsledande samverkansplattform för forskning på nya material från den svenska skogen.

Tillsammans arbetar vi mot 100 % förnybara förpackningar

Vi samarbetar tillsammans med Tetra Pak för att öka det förnybara innehållet i deras förpackningsmaterial.