Produktområden

Våra produktområden är Board och Paper.

Board omfattar vätskekartong, förpackningskartong och containerboard, som främst används till förpackning av mat, dryck, konsumentprodukter samt ömtåliga industri­produkter. Gemensamt för kunderna är höga kvalitetskrav och förväntningar på värdeskapande material och servicelösningar

Läs mer om produktområde Board

Paper omfattar grafiskt papper som främst används för tryckt kommunikation, högpresterande kraft- och specialpapper som främst används till förpackning av torra livsmedel, papperskassar, läkemedelsförpackningar samt för industriella tillämpningar, och säckpapper som huvudsakligen används för förpackningar av byggmaterial, industrimineraler, kemikalier, livsmedel och djurfoder. Avsalumassa ingår också i produktområdet Paper.

Läs mer om produktområde Paper

Nettoomsättning per produktområden 2022

Nettoomsättning fördelning Procent
Produktområde Paper 51
Produktområde Board 42
Solutions och Övrigt 7

Fördelning EBITDA per produktområden 2022*

EBITDA split* Per cent
Product area Paper 62
Product area Board 38

*Koncernens EBITDA exklusive EBITDA för Solutions & Övrigt samt för valutasäkring mm.