Produktområden

Våra produktområden är Board och Paper.

Board säljer vätskekartong och förpackningskartong samt fluting och liner. Gemensamt för kunderna är höga kvalitetskrav och förväntningar på värdeskapande material och servicelösningar

Paper säljer högpresterande kraft- och säckpapper av premiumkvalitet till utvalda segment inom industri, medicinsk utrustning och konsumentsektorn. 

Nettoomsättning per produktområden 2021

Nettoomsättning fördelning Procent
Produktområde Board 57
Produktområde Paper 31
Solutions och Övrigt 12

Fördelning EBITDA per produktområden 2021*

EBITDA split* Per cent
Product area Board 66
Product area Paper 34

*Koncernens EBITDA exklusive EBITDA för Solutions & Övrigt samt för valutasäkring mm.