Paper

Billeruds produktområde Paper säljer högpresterande kraft- och säckpapper av premiumkvalitet till utvalda segment inom industri, medicinsk utrustning och konsumentsektorn.

Användningsområden är framför allt torra livsmedel, medicinska applikationer och byggindustri. Materialen säljs främst till förpackningstillverkare. 

Försäljning per produktkategori

Försäljning per produktkategori, % Procent
Kraftpapper 43
Säckpapper 34
Pappersmassa 23

Produktområde Paper säljer

  • Kraftpapper används framför allt i förpackningar för olika typer av torra livsmedel och till medicinska förpackningar.
  • Säckpapper har hög hållfasthet, vilket är en förutsättning för att konkurrera på denna marknad.
  • Pappersmassa. Vi erbjuder olika massakvaliteter tillverkat av 100% nyfiber, vilket garanterar förstklassig kvalitet ifråga om styrka och renhet. 

Nyckelfakta

Nettoomsättning
MSEK 8 127
EBITDA
MSEK 1 388