Kapitalmarknadsdag i Stockholm

Datum: 14 nov 2013

BillerudKorsnäs anordnar kapitalmarknadsdag den 14 november 2013 i Stockholm. Mer detaljerad information kommer att distribueras innan kapitalmarknadsdagen.
Vår referens: Sophie Arnius