Utbetalning av BillerudKorsnäs utdelning

Datum: 14 maj 2014

Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 14 maj 2014.