Utbetalning av BillerudKorsnäs utdelning

Datum: 12 maj 2015

Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 12 maj 2015.