Q2 2021 rapport

BillerudKorsnäs delårsrapport för det andra kvartalet 2021 kommer att publiceras tisdagen den 20 juli cirka kl 07.00.

BillerudKorsnäs VD och koncernchef Christoph Michalski samt CFO Ivar Vatne kommer samma dag kl 9.00 att presentera delårsrapporten via en webbsänd telefonkonferens. Presentationen hålls på engelska och följs av en frågestund.

Presentationen kan följas via https://edge.media-server.com/mmc/p/ey4zmczd. För att delta per telefon och därmed ha möjlighet att ställa frågor, vänligen använd något av följande telefonnummer och pinkod 903 421 80#.

Från Sverige:             +46 8 566 426 51
Från Storbritannien:    +44 333 300 08 04
Från USA:                  +1 631 913 14 22

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på BillerudKorsnäs webbsida.


Datum: 20 jul 2021
Tid: 9:00 - 10:00 CET