Q4 2021 rapport

Datum: 28 jan 2022

Hållpunkter: 
7.00 CET Bokslutskommunikén publiceras
9.00 CET Webcastad presentation 

Presentationen kan följas via: https://edge.media-server.com/mmc/p/ng5fvize

För att delta i konferensen per telefon och därmed ha möjlighet att ställa frågor, använd något av följande telefonnummer och pinkod 371 239 27#

Från Sverige: +46 8 556 426 51
Från Storbritannien: +44 333 300 08 04
Från USA: +1 631 913 14 22