Nyhet
22 dec 2015, 7:30 CET

BillerudKorsnäs stöder klimatinitiativ

BillerudKorsnäs ser väldigt positivt på att världens ledare nu enats om ett nytt globalt ambitiöst klimatavtal i Paris. Avtalet sänder en viktig signal om att vi behöver byta ut fossilt mot förnybart. Fiberbaserade material är en del av lösningen och BillerudKorsnäs vill vara med och öka takten på denna nödvändiga omställning av samhället.

BillerudKorsnäs deltar i den svenska regeringens klimatinitiativ ”Fossilfritt Sverige” som ska synliggöra aktörer som i sin verksamhet bidrar till att lösa klimatfrågan och uppnå målet om ett fossilfritt samhälle. BillerudKorsnäs har äventagit ett konkret steg genom att påbörja utvecklingen av nya egna vetenskapligt baserade klimatmål inom ramen för Science Based Targets.

Science Based Targets är ett initiativ från CDP, FN Global Compact, World Resources Institute och WWF,och syftar till att sätta press på regeringar, företag och andra aktörer att öka sina klimatambitioner. Vetenskapligt baserade mål är centralt för att arbetet mot klimatförändringar ska lyckas.

BillerudKorsnäs har redan idag låga egna fossila utsläpp, 97 procent av produktionen sker idag med hjälp av biobränsle, huvudsakligen från den egna processen. BillerudKorsnäs är placerades i år på CDP:s A-lista för företag som visar globalt ledarskap inom klimatförbättrande åtgärder.