Nyhet
8 okt 2015, 14:28 CET

BillerudKorsnäs utmanar studenter att beskriva förpackningens roll år 2065

Sustainergies Cup tar plats för sjätte året i rad, en tävling där studenter från hela världen tävlar med sina nyskapande idéer inför de företag som har presenterat sina utmaningar. I år är BillerudKorsnäs ett av de tre företag som har gett studenterna en uppgift att lösa.

BillerudKorsnäs uppgift handlar om att beskriva hur vi kommer att köpa och konsumera mat i framtiden och hur detta kan påverka förpackningsbehovet. Ur ett historiskt perspektiv kan man se hur förändringar i vår livsstil och konsumentbeteende har ändrat förpackningars utseende och utformning, och sättet vi förpackar vår mat på kan medföra stora förändringar för samhället. Ett viktigt exempel är förpackningens roll för att minska matsvinnet, en av de stora utmaningarna som världen står inför idag.

Vi ber studenterna att utforska megatrender, globala utmaningar, ny teknik och andra faktorer de hittar för att kunna beskriva hur mat kommer att köpas och förpackas om 50 år. Hur kommer detta att påverka konsumenten, distributören, återvinningssystemet och naturligtvis själva förpackningen?

“Vi vill inspirera studenterna att försöka tänka utanför ramarna och det är därför vi har valt denna tidsperiod, för att försöka komma ifrån vad som händer ”här och nu” säger Henrik Essén, SVP Kommunikation och Hållbarhet. 

BillerudKorsnäs utmanar konventionell förpackning och nu vill vi att studenterna ska göra detsamma.

Deadline är den 17 januari 2016 och vinnarna kommer att tillkännages i februari. Om du vill läsa mera om uppgifterna, se alla frågorna eller registrera dig här.