Nyhet
29 okt 2015, 10:00 CET

Världens starkaste fluting – nu ännu starkare

BillerudKorsnäs lanserar New Billerud Flute® – en starkare fluting som gör det möjligt för kunderna att minska förpackningsvikt och materialåtgång.

New Billerud Flute används som mellanskikt i wellpappförpackningar för krävande transporter och klimatförhållanden. Materialets redan överlägsna styrka har nu förbättrats med upp till åtta procent, vilket gör att kunderna kan tillverka en lika stark låda med mindre materialåtgång. Det i sin tur leder till lättare förpackningar och högre effektivitet i varje steg av logistikkedjan vilket ger både miljö- och kostnadsmässiga fördelar.

– Tack vare den högre styrkan i New Billerud Flute är det möjligt att gå ner i ytvikt och ändå bibehålla förpackningens prestanda, säger Henrik Nilsson, Senior Technical Service Manager på BillerudKorsnäs.

Med New Billerud Flute är det till och med möjligt att skapa starka och lätta wellpappförpackningar som kan ersätta tunga trä- eller plywoodlådor. För kunder inom industrisegmentet ger detta en möjlighet att minska såväl kostnader som miljöpåverkan. 

Den nya och förbättrade flutingen har kunnat utvecklas tack vare en investering på 180 MSEK i pappersmaskin 6 i Gruvön. Förutom den förbättrade styrkan har produktionskapaciteten av New Billerud Flute ökats med cirka 40 000 ton per år.

Ytterligare information om New Billerud Flute®:

För mer information,kontakta:

Lennart Eberleh
Senior Vice President Containerboard 
BillerudKorsnäs
+ 46 (0)555 410 37 
lennart.eberleh@billerudkorsnas.com