Nyhet
22 mar 2016, 10:16 CET

BillerudKorsnäs stödjer Naturskyddsföreningens Projekt Vitryggig Hackspett

 

Naturskyddsföreningen har sedan 1990 arbetat aktivt med att rädda den vitryggiga hackspetten genom en rad olika insatser. En viktig del i detta arbete är samverkan med markägare och skogsbolag.

Sedan 2016 medverkar BillerudKorsnäs inom Projekt Vitryggig Hackspett genom att stödja bygget av avelsburar för den vitryggiga hackspetten och en uppfödningslänga för avel på Järvzoo. Där föds vitryggsungar upp och placeras sedan ut i välmående, återskapade lövskogar. BillerudKorsnäs medverkar även till restaurering av dessa lövskogsområden för vitryggig hackspett, lövskogar som är betydelsefulla även för en mängd andra arter som insekter och fåglar.

"Samarbetet med Naturskyddföreningen passar väldigt bra in vårt engagemang för att vidareutveckla det hållbara skogsbruket. Vi bidrar på detta sätt direkt till att stärka beståndet av en hotad art som den vitryggiga hackspetten, vilket så klart är väldigt viktigt, säger Caroline Rothpfeffer, Miljöchef Skog."

Den vitryggiga hackspetten är akut hotad. Hackspettens hem, lövskogar med mycket död ved, har ersatts med gran- och tallskogar. Projektet ska bidra till att säkra det framtida beståndet av vitryggig hackspett i Sverige.

Fotograf: Esbjörn Nordlund