Nyhet
29 nov 2017, 9:00 CET

BillerudKorsnäs förbättras ytterligare i WWF:s Environmental Paper Company Index 2017

WWF presenterar idag resultatet av Environmental Paper Company Index 2017, ett WWF-verktyg för att främja transparens och kontinuerliga förbättringar inom den globala massa-, pappers- och förpackningssektorn. Jämfört med 2015 ökar BillerudKorsnäs med 5 procentenheter i underkategorierna Responsible Fibre Sourcing och Clean Manufacturing, vilket också lett till ett förbättrat övergripande resultat.

BillerudKorsnäs är sedan 2011 deltagare i WWF:s Environmental Paper Company Index (EPCI) och har under denna period uppvisat transparens och kontinuerlig förbättring. Detta år, i produktkategorin Packaging, uppnåddes 73,9 procent (70,6)*, en förbättring med 3,3 procentenheter. I underkategorierna Responsible Fibre Sourcing och Clean Manufacturing uppnåddes 74 procent (69) respektive 70 procent (65), en förbättring med fem procentenheter vardera. Precis som i 2015 års index noterar BillerudKorsnäs höga poäng gällande transparens med 78 procent (78) i underkategorin Reporting & EMS.

– Transparens är avgörande för att främja hållbarhet genom värdekedjan, men även ett viktigt verktyg för att ge intressenter information i utvärderingen av BillerudKorsnäs prestanda. Det är väldigt glädjande att våra ansträngningar att förbättras återspeglas i WWF:s utvärdering liksom våra värden för ansvarsfulla inköp och ren produktion, säger Louise Wohrne, Sustainability Manager på BillerudKorsnäs.

– Papper är ett förnyelsebart och återvinningsbart material, med potentiellt lägre miljöpåverkan än ersättningsmaterial om det hanteras och produceras på ett ansvarfullt sätt. Dock ökar sektorns storlek och påverkan. Därför, för att minska sektorns påverkan på skog, klimat och vatten, är det centralt för företagen att visa ledarskap i transparens och ett engagemang för kontinuerlig förbättring, säger Cecilia Alcoreza, global lead Sustainable Paper and Packaging på WWF.

Om WWF:s Environmental Paper Company Index

Environmental Paper Company Index (EPCI) är ett WWF-verktyg för att främja transparens och kontinuerlig förbättring inom den globala massa-, pappers- och förpackningssektorn. EPCI analyserar hur ett företags prestation inom ansvarsfulla inköp, ren produktion och EMS/rapportering förändras över tid. Indexet baseras på frivillig uppgiftsinformation från inbjudna deltagare på över 50 olika indikatorer som WWF anser vara viktiga för att bedöma ett företags ekologiska fotavtryck. WWF publicerar jämförelseresultat företag för företag och redovisar en historisk tidslinje sedan 2013.

Läs hela rapporten här.